Urząd Gminy w Budzowie

Zestawienie obiektów przekształconych

Kategoria: Zabytki Opublikowano: 15-02-2016

1. BACZYN

L. p.
obiektu
Rodzaj obiektu Lokalizacja
nr ew. działki
Opis Uwagi
 1. Dom mieszkalny, drewniano-murowany,
z XIX/XX w., nr 14
Przebudowany, oszalowany, zmiana otworów
 2. Dom mieszkalny, drewniano-murowany, ok. 1920, nr 106  Częściowo rozebrany

 

2. BIEŃKÓWKA

L. p.
obiektu
Rodzaj obiektu Lokalizacja
nr ew. działki
Opis Uwagi
 1. Dom mieszkalny, drewniano-murowany, ok. 1930 r., nr 15  Zmieniona forma dachu, otwory okienne, elewacja
 2. Dom mieszkalny, drewniany, 2 poł. XIX, nr 29 Przebudowany na letniskowy, ze zmianą formy dachu i elewacji
 3. Dom mieszkalny, murowany, z 1921 r. Planowana przebudowa, ze zmiana formy
 4. Dom mieszkalny, murowany, z 1921, nr 89 Zmiana formy dachu, wykrojów otworów okien
 5. Dom mieszkalny, drewniany, z 1927 roku, nr 146 Zmiana wykroju otworów, formy dachu
 6. Dom mieszkalny, drewniany, z 1910 r., nr 149 Zmiana formy dachu i okien, szalunek
 7. Dom mieszkalny, drewniany, z pocz. XX w., nr 160 Zmiana formy i pokrycia dachy, zmiana okien
 8. Dom mieszkalny, drewniany, z 1931, nr 171 Zmiana wykroju otworów, formy dachu
 9. Dom mieszkalny, drewniano-murowany, z 1914 r., nr 185 Zburzona część murowana
 10. Budynek murowany, dawnej mleczarni Rozbudowany ze zmiana bryły i dachów
 11. Dom mieszkalny, murowany, pocz. XX w, nr 259 Rozbudowany, zmiana formy dachu
 12. Dom mieszkalny, drewniano-murowany, z1909 r., nr 276 Częściowo rozebrany
 13. Dom mieszkalny, drewniano-murowany, z 1930 r., nr 335 Częściowo rozebrany, planowany do rozbiórki
 14. Dom mieszkalny, drewniany, z 1921 r., nr 350 Wymienione otwory okienne, pokrycie dachu

 

3. BUDZÓW

L. p.
obiektu
Rodzaj obiektu Lokalizacja
nr ew. działki
Opis Uwagi
 1. Budynek plebani, murowany z 1894, r,
nr 9
 Zmiana formy dachu, rozbudowa, zmiana wykroju okien, itp.
 2. Budynek folwarczny, murowany, 1 poł. XIX w.  Rozbudowany, przekształcony

 

4. JACHÓWKA

L. p.
obiektu
Rodzaj obiektu Lokalizacja
nr ew. działki
Opis Uwagi
 1.  Budynek plebani, murowany, z 1938 r, nr 212  Przebudowany gruntownie
 2.  Budynek d. szkoły, murowany, z 1938, nr 3  Rozbudowany, nadbudowany

 

 

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.