Urząd Gminy w Budzowie

Zestawienie obiektów w gminnej ewidencji zabytków Gminy Budzów

Kategoria: Zabytki Opublikowano: 15-02-2016

1. BACZYN

Nr zabytku Rodzaj obiektu Lokalizacja nr ew. działki  Opis Uwagi
1/6 Kapliczka murowana „Trzeci Upadek Chrystusa”, 1 poł. XIX wieku dz. 3965/5
przysiółek
„Witkówka”
Stan dobry, zadbana. Pod opieka mieszkańców wsi Karta ewid.
tzw.”zielona” z 1966 r.
WKZ Kraków
2/6 Kapliczka murowana p.w. Matki Bożej z 1928 roku dz. 1112/4
przysiółek
„Witkówka”
Stan dobry, zadbana. Elewacja frontowa wymaga odnowienia.
3/6 Kapliczka murowana p.w. Najświętszej Maryi Panny, pocz. XX wieku dz. 3661/1
przysiółek „Baniówka”
Wymaga gruntownego odnowienia elewacji i wnętrza
4/6 Krzyż żeliwny z wizerunkiem Ukrzyżowanego z 1893 roku k/nr 29. dz. 643/3
przysiółek
„Grudówka”
Stan dobry, zadbany
5/6 Dom mieszkalny, murowany, z ok. 1930 roku., nr 18. dz. 1108/1
Przysółek
„Witkówka”
Stan średni
6/6 Dom mieszkalny, drewniano-murowany, ok. 1925, nr 22 Dz.1028
Przysiółek „Golasówka”
Stan dobry, odnowienia wymagają elewacje
7/6 Dom mieszkalny, murowany, z ok. 1920 roku (1932 ?) , nr 29. dz. 643/3, parc. bud. 7777,
przysiółek
„Grudówka”
Stan dobry
8/6 Dom mieszkalny, murowany, z ok. 1930 roku, nr 66  dz. 4148/1
przysiółek
„Witkówka”
Stan dobry
9/6  Kuźnia drewniana, pocz. XX wieku (1910), nr 126 (k/nr 220)  dz. 3754
przysiółek
„Gorylówka”
Stan zły, opuszczona. Wymaga odnowienia

 

2. BIEŃKÓWKA 

Nr zabytku Rodzaj obiektu Lokalizacja
nr ew. działki
Opis Uwagi
10/6 Kościół parafialny p.w. Św. Trójcy, murowany, 1793 r. dz. 1, parcela 8625
(centrum)
Stan dobry Rej. zabyt.
A-435 z 19.08. 1986 (B)
Karta „biała”
z 2000 roku
11/6 Kapliczka murowana p.w. Św. Trójcy, z poł. XIX w wieku, k. nr 227 dz. 1763/4
przysiółek
„Kachnicówka„
Stan dobry karta ewid.
tzw. „zielona” z 1966 roku.
12/6 Figura kamienna Chrystusa Frasobliwego, z 2 poł. XIX w., k. d. mleczarni dz. 7000/5
przysiółek
”U Chuchra”
Stan dobry
13/6 Krzyż żeliwny z wizerunkiem Ukrzyżowanego, z 1891 roku, k. nr 41 dz. 6931 lub pas drogowy 4487/1
przysiółek
„U Chuchra”
Stan dobry
14/6  Figura kamienna Najświętszej Maryi Panny z 1921 roku,
k. nr 83
 dz. 8531/3
Przysiółek
„U Stachury”
 Stan dobry
15/6  Kapliczka murowana, trójkondygnacjowa z wizerunkiem NMP, z 1864 rok, k. nr 259  dz. 6704?1
Przysiółek
„U Jończyka”
 Stan dobry
16/6  Figura kamienna Matki Bożej Różańcowej z 1907 roku, k. nr 285.  dz. 2474
przysiółek
„Igłówka”
Stan dobry, po odnowieniu
17/6  Figura kamienna Chrystusa Nazareńskiego z 1818 roku, k/ nr 292  dz. 8302/9
przysiółek
„Na Sołtystwie”
 Stan dobry, po odnowieniu
18/6  Figura kamienna Najświętszej Maryi Panny z 1828 roku,
k/nr 303
 dz. 2051
przysiółek
„U Liszki”
 Stan dobry  Karta ewid.
tzw.”zielona”
z 1966 r.
19/6  Figura kamienna Pieta z 1820 roku, k nr 340  dz. 6366/6
przysiółek
„U Szczepana”
 Wymaga prac odnowieniowych
20/6  Figura kamienna Św. Florian z 1876 roku,
k. nr 367.
 dz. 6630
przysiółek
„U Szczepana”
 Stan dobry
21/6  Dom parafialny, drewniany z 1937 roku, nr 258.  dz. 52/3
(centrum)
 Stan dobry,
nieużytkowany

 

3.  BUDZÓW

Nr karty zabytku Rodzaj obiektu Lokalizacja
nr ew. działki
Opis Uwagi
24/6 Kościół parafialny p.w. MB Pocieszenia z 1914 roku dz. 67/5, parc. 7728. Obiekt w dobrym stanie Karta ewid.
„biała”
z 2000 r.
25/6 Kaplica murowana p.w. NMP w ogrodzeniu kościoła dz. 67/5, parc. 7728. Stan dobry
26/6 Kaplica murowana „Trzeciego Upadku”
z k. XIX w.
dz. 4315/9
Przysiółek
„Fujówka”
Stan dobry
27/6 Figura kamienna – kolumna z latarnią
z 1770 roku
dz. 6972/2
przy drodze do
„Partykówki”
Wymaga pilnych prac konserwatorskich
28/6 Figura kamienna NMP Niepokalanie Poczętej z1890 roku, k/nr 266  dz. 68/1
k/ kościoła
Stan dobry
29/6 Obelisk kamienny „Poległych za Ojczyznę 1914-20”,  dz. 67/15
k/ kościoła
Stan dobry
30/6  Kapliczka murowana z figurą NMP, poł. XX wieku, k/ nr 16.  dz. 391
„Paskówka”
Stan dobry
31/6 Figura kamienna MB z pocz. XX wieku  dz. 615/23
„Grudówka”
Stan dobry
32/6 Kapliczka z figurą Chrystusa Króla z 2 poł. XX wieku, k/ nr 9  dz. 781/2
przy plebani
Stan dobry
33/6 Krzyż żeliwny z wizerunkiem Ukrzyżowanego z 1902 roku, k/nr 381  dz. 6764/7
„Rojkówka”
Stan dobry
34/6 Krzyż drewniany z wizerunkiem Ukrzyżowanego z XX w. k/nr 160  dz. 3554/3
przy drodze do „Adamkówki
Stan dobry
35/6 Krzyż drewniany z wizerunkiem Ukrzyżowanego z XX w. k/nr  dz. 1846
„Zającówka”
Stan dobry
36/6 Nagrobek kamienny ks. Franciszka Niem-czewskiego, zm. 1893 r.  dz. 67/2
cmentarz parafialny
Stan dobry
37/6 Nagrobek kamienny ks. Bartłomieja Wądrzyka, zm. 1899 r.  dz. 67/2
cmentarz parafialny
 Wymaga odnowienia
38/6 Nagrobek kamienny Feliksy z Zielińskich-Felkel zm. 1884 r.  dz. 67/2
cmentarz parafialny
 Wymaga odnowienia
39/6 Nagrobek kamienny Anny Kiepurowej zm. 1903,  dz. 67/2
cmentarz parafialny
 Wymaga odnowienia
40/6 Dom mieszkalny, murowany z 1907 roku, nr 266  dz. 69/5
parc. 7755/1
k/kościoła
 Stan dobry
41/6 Dom mieszkalny, drewniano-murowany z ok. 1925 roku, k/ nr 373  parc. 7374
„Krupkówka”
 Stan średni
42/29 Dom mieszkalny drewniano-murowany z ok. 1925 roku, nr 375  dz. 615/21
„Kożówka
 Stan dobry

 

4. JACHÓWKA

Nr karty zabytku Rodzaj obiektu Lokalizacja
nr ew. działki
Opis Uwagi
43/6 Kościół parafialny p.w. Najświętszego Serca Jezusa, murowany, z 1938 r. dz. 33/1
centrum
Stan dobry karta ewid.
„biała”
z 2000 r.
43/6 Kapliczka murowa p.w. NMP, z XX wieku, k/ nr 281 dz.3383/24 lub pas drogowy
4487/1
„Głowaczówka”
Stan dobry
43/6 Krzyż drewniany z wizerunkiem Ukrzyżowanego, pocz. XX wieku, k/nr 197 Dz.1224/1 lub pas drogowy 4487/
„Prymulówka”
Stan dobry

 

5. PALCZA

Nr karty zabytku Rodzaj obiektu Lokalizacja
nr ew. działki
Opis Uwagi
46/6 Kościół parafialny p.w. MB Wspomożenia Wiernych, murowany z 1932 roku dz. 477/2
„Księża Rola”
Stan dobry karta ewid.
„biała”
z 2000 r.
47/6 Kapliczka murowana p.w. Matki Bożej, z 1908 roku dz. 4391
„Mytylówka”
Stan dobry karta ewid.
„biała”
z 2000 r.
48/6 Figura kamienna Chrystusa Frasobliwego z 1921 roku, k/nr 183 dz. 2500/6
„Kotówka”
Stan dobry
49/6 Figura kamienna Chrystusa Frasobliwego z pocz. XX w, k. przystanku dz. 1247/3
„Doboszówka”
Stan dobry
50/6 Mogiła konfederatów barskich z 1771 roku dz. 2852/8
„Las Groby”
Stan dobry

 

6. ZACHEŁMNA

Nr karty zabytku Rodzaj obiektu Lokalizacja
nr ew. działki
Opis Uwagi
52/6 Kaplica mszalna p.w. MB Częstochowskiej, murowana z 1928 dz. 673/2 i 674/2
„Sołtystwo”
Stan dobry karta ewid.
„biała”
z 1982 r.
53/6 Kapliczka murowana „Trzeci Upadek” z 1876 roku dz. 887/1
„Skupniówka”
Stan dobry, po odnowieniu karta ewid.
„biała”
z 1982 r.
54/6 Figura kamienna Najświętszego Serca Jezusowego z 1903 roku, k/nr 81. dz.791/3
„Kwaśniówka”
Stan dobry