Urząd Gminy w Budzowie

Zestawienie obiektów w gminnej ewidencji zabytków Gminy Budzów

Kategoria: Zabytki Opublikowano: 15-02-2016

1. BACZYN

Nr zabytku Rodzaj obiektu Lokalizacja nr ew. działki  Opis Uwagi
1/6 Kapliczka murowana „Trzeci Upadek Chrystusa”, 1 poł. XIX wieku dz. 3965/5
przysiółek
„Witkówka”
Stan dobry, zadbana. Pod opieka mieszkańców wsi Karta ewid.
tzw.”zielona” z 1966 r.
WKZ Kraków
2/6 Kapliczka murowana p.w. Matki Bożej z 1928 roku dz. 1112/4
przysiółek
„Witkówka”
Stan dobry, zadbana. Elewacja frontowa wymaga odnowienia.
3/6 Kapliczka murowana p.w. Najświętszej Maryi Panny, pocz. XX wieku dz. 3661/1
przysiółek „Baniówka”
Wymaga gruntownego odnowienia elewacji i wnętrza
4/6 Krzyż żeliwny z wizerunkiem Ukrzyżowanego z 1893 roku k/nr 29. dz. 643/3
przysiółek
„Grudówka”
Stan dobry, zadbany
5/6 Dom mieszkalny, murowany, z ok. 1930 roku., nr 18. dz. 1108/1
Przysółek
„Witkówka”
Stan średni
6/6 Dom mieszkalny, drewniano-murowany, ok. 1925, nr 22 Dz.1028
Przysiółek „Golasówka”
Stan dobry, odnowienia wymagają elewacje
7/6 Dom mieszkalny, murowany, z ok. 1920 roku (1932 ?) , nr 29. dz. 643/3, parc. bud. 7777,
przysiółek
„Grudówka”
Stan dobry
8/6 Dom mieszkalny, murowany, z ok. 1930 roku, nr 66  dz. 4148/1
przysiółek
„Witkówka”
Stan dobry
9/6  Kuźnia drewniana, pocz. XX wieku (1910), nr 126 (k/nr 220)  dz. 3754
przysiółek
„Gorylówka”
Stan zły, opuszczona. Wymaga odnowienia

 

2. BIEŃKÓWKA 

Nr zabytku Rodzaj obiektu Lokalizacja
nr ew. działki
Opis Uwagi
10/6 Kościół parafialny p.w. Św. Trójcy, murowany, 1793 r. dz. 1, parcela 8625
(centrum)
Stan dobry Rej. zabyt.
A-435 z 19.08. 1986 (B)
Karta „biała”
z 2000 roku
11/6 Kapliczka murowana p.w. Św. Trójcy, z poł. XIX w wieku, k. nr 227 dz. 1763/4
przysiółek
„Kachnicówka„
Stan dobry karta ewid.
tzw. „zielona” z 1966 roku.
12/6 Figura kamienna Chrystusa Frasobliwego, z 2 poł. XIX w., k. d. mleczarni dz. 7000/5
przysiółek
”U Chuchra”
Stan dobry
13/6 Krzyż żeliwny z wizerunkiem Ukrzyżowanego, z 1891 roku, k. nr 41 dz. 6931 lub pas drogowy 4487/1
przysiółek
„U Chuchra”
Stan dobry
14/6  Figura kamienna Najświętszej Maryi Panny z 1921 roku,
k. nr 83
 dz. 8531/3
Przysiółek
„U Stachury”
 Stan dobry
15/6  Kapliczka murowana, trójkondygnacjowa z wizerunkiem NMP, z 1864 rok, k. nr 259  dz. 6704?1
Przysiółek
„U Jończyka”
 Stan dobry
16/6  Figura kamienna Matki Bożej Różańcowej z 1907 roku, k. nr 285.  dz. 2474
przysiółek
„Igłówka”
Stan dobry, po odnowieniu
17/6  Figura kamienna Chrystusa Nazareńskiego z 1818 roku, k/ nr 292  dz. 8302/9
przysiółek
„Na Sołtystwie”
 Stan dobry, po odnowieniu
18/6  Figura kamienna Najświętszej Maryi Panny z 1828 roku,
k/nr 303
 dz. 2051
przysiółek
„U Liszki”
 Stan dobry  Karta ewid.
tzw.”zielona”
z 1966 r.
19/6  Figura kamienna Pieta z 1820 roku, k nr 340  dz. 6366/6
przysiółek
„U Szczepana”
 Wymaga prac odnowieniowych
20/6  Figura kamienna Św. Florian z 1876 roku,
k. nr 367.
 dz. 6630
przysiółek
„U Szczepana”
 Stan dobry
21/6  Dom parafialny, drewniany z 1937 roku, nr 258.  dz. 52/3
(centrum)
 Stan dobry,
nieużytkowany

 

3.  BUDZÓW

Nr karty zabytku Rodzaj obiektu Lokalizacja
nr ew. działki
Opis Uwagi
24/6 Kościół parafialny p.w. MB Pocieszenia z 1914 roku dz. 67/5, parc. 7728. Obiekt w dobrym stanie Karta ewid.
„biała”
z 2000 r.
25/6 Kaplica murowana p.w. NMP w ogrodzeniu kościoła dz. 67/5, parc. 7728. Stan dobry
26/6 Kaplica murowana „Trzeciego Upadku”
z k. XIX w.
dz. 4315/9
Przysiółek
„Fujówka”
Stan dobry
27/6 Figura kamienna – kolumna z latarnią
z 1770 roku
dz. 6972/2
przy drodze do
„Partykówki”
Wymaga pilnych prac konserwatorskich
28/6 Figura kamienna NMP Niepokalanie Poczętej z1890 roku, k/nr 266  dz. 68/1
k/ kościoła
Stan dobry
29/6 Obelisk kamienny „Poległych za Ojczyznę 1914-20”,  dz. 67/15
k/ kościoła
Stan dobry
30/6  Kapliczka murowana z figurą NMP, poł. XX wieku, k/ nr 16.  dz. 391
„Paskówka”
Stan dobry
31/6 Figura kamienna MB z pocz. XX wieku  dz. 615/23
„Grudówka”
Stan dobry
32/6 Kapliczka z figurą Chrystusa Króla z 2 poł. XX wieku, k/ nr 9  dz. 781/2
przy plebani
Stan dobry
33/6 Krzyż żeliwny z wizerunkiem Ukrzyżowanego z 1902 roku, k/nr 381  dz. 6764/7
„Rojkówka”
Stan dobry
34/6 Krzyż drewniany z wizerunkiem Ukrzyżowanego z XX w. k/nr 160  dz. 3554/3
przy drodze do „Adamkówki
Stan dobry
35/6 Krzyż drewniany z wizerunkiem Ukrzyżowanego z XX w. k/nr  dz. 1846
„Zającówka”
Stan dobry
36/6 Nagrobek kamienny ks. Franciszka Niem-czewskiego, zm. 1893 r.  dz. 67/2
cmentarz parafialny
Stan dobry
37/6 Nagrobek kamienny ks. Bartłomieja Wądrzyka, zm. 1899 r.  dz. 67/2
cmentarz parafialny
 Wymaga odnowienia
38/6 Nagrobek kamienny Feliksy z Zielińskich-Felkel zm. 1884 r.  dz. 67/2
cmentarz parafialny
 Wymaga odnowienia
39/6 Nagrobek kamienny Anny Kiepurowej zm. 1903,  dz. 67/2
cmentarz parafialny
 Wymaga odnowienia
40/6 Dom mieszkalny, murowany z 1907 roku, nr 266  dz. 69/5
parc. 7755/1
k/kościoła
 Stan dobry
41/6 Dom mieszkalny, drewniano-murowany z ok. 1925 roku, k/ nr 373  parc. 7374
„Krupkówka”
 Stan średni
42/29 Dom mieszkalny drewniano-murowany z ok. 1925 roku, nr 375  dz. 615/21
„Kożówka
 Stan dobry

 

4. JACHÓWKA

Nr karty zabytku Rodzaj obiektu Lokalizacja
nr ew. działki
Opis Uwagi
43/6 Kościół parafialny p.w. Najświętszego Serca Jezusa, murowany, z 1938 r. dz. 33/1
centrum
Stan dobry karta ewid.
„biała”
z 2000 r.
43/6 Kapliczka murowa p.w. NMP, z XX wieku, k/ nr 281 dz.3383/24 lub pas drogowy
4487/1
„Głowaczówka”
Stan dobry
43/6 Krzyż drewniany z wizerunkiem Ukrzyżowanego, pocz. XX wieku, k/nr 197 Dz.1224/1 lub pas drogowy 4487/
„Prymulówka”
Stan dobry

 

5. PALCZA

Nr karty zabytku Rodzaj obiektu Lokalizacja
nr ew. działki
Opis Uwagi
46/6 Kościół parafialny p.w. MB Wspomożenia Wiernych, murowany z 1932 roku dz. 477/2
„Księża Rola”
Stan dobry karta ewid.
„biała”
z 2000 r.
47/6 Kapliczka murowana p.w. Matki Bożej, z 1908 roku dz. 4391
„Mytylówka”
Stan dobry karta ewid.
„biała”
z 2000 r.
48/6 Figura kamienna Chrystusa Frasobliwego z 1921 roku, k/nr 183 dz. 2500/6
„Kotówka”
Stan dobry
49/6 Figura kamienna Chrystusa Frasobliwego z pocz. XX w, k. przystanku dz. 1247/3
„Doboszówka”
Stan dobry
50/6 Mogiła konfederatów barskich z 1771 roku dz. 2852/8
„Las Groby”
Stan dobry

 

6. ZACHEŁMNA

Nr karty zabytku Rodzaj obiektu Lokalizacja
nr ew. działki
Opis Uwagi
52/6 Kaplica mszalna p.w. MB Częstochowskiej, murowana z 1928 dz. 673/2 i 674/2
„Sołtystwo”
Stan dobry karta ewid.
„biała”
z 1982 r.
53/6 Kapliczka murowana „Trzeci Upadek” z 1876 roku dz. 887/1
„Skupniówka”
Stan dobry, po odnowieniu karta ewid.
„biała”
z 1982 r.
54/6 Figura kamienna Najświętszego Serca Jezusowego z 1903 roku, k/nr 81. dz.791/3
„Kwaśniówka”
Stan dobry

 

 

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.