Urząd Gminy w Budzowie

Obiekty włączone do gminnej ewidencji zabytków

Kategoria: Zabytki Opublikowano: 15-02-2016

1. Baczyn

L. p. Nr karty
zabytku
Rodzaj obiektu Lokalizacja
nr ew. działki
Opis
1. 3/6 Kapliczka murowana p.w. Najświętszej Maryi Panny, pocz. XX wieku dz. 3661/1
przysiółek „Baniówka”

 

 

2. BIEŃKÓWKA

 L. p. Nr karty
zabytku
Rodzaj obiektu Lokalizacja
nr ew. działki
Opis
2. 21/6 Dom parafialny, drewniany z 1937 roku, nr 258. dz. 52/3
(centrum)
Stan dobry, nieużytkowany
3. 23/6 Dom mieszkalny, drewniano-murowany, z 1929 roku, nr 367 dz. 8844
przysiółek
„U Łakoty”
Stan dobry

 

3. BUDZÓW

 L. p. Nr karty
zabytku
Rodzaj obiektu Lokalizacja
nr ew. działki
Opis
4. 25/6  Kaplica murowana p.w. NMP
k/ kościoła
 dz. 67/5, parc. 7728.  Stan dobry
5. 26/6  Kaplica murowana „Trzeciego Upadku” z k. XIX w.  dz. 4315/9
Przysiółek
„Pykówka”
 Stan dobry
6. 27/6  Figura kamienna – kolumna z latarnią z 1770 roku  dz. 6972/2
przy drodze do
„Partykówki”
 Wymaga pilnych prac konserwatorskich
7. 30/6  Kapliczka murowana z figurą NMP, poł. XX wieku, k/ nr 16.  dz. 391
„Paskówka”
 Stan dobry
8. 32/6  Figura kamienna Chrystusa Króla z 2 poł. XX wieku, k/ nr 9  dz. 781/2
przy plebani
 Stan dobry
9. 33/6  Krzyż żeliwny z Ukrzyżowanym
z 1902 roku, k/nr 381
 dz. 6764/7
„Rojkówka”
 Stan dobry
10. 34/6  Krzyż drewniany z wizerunkiem Ukrzyżowanego z XX w. k/nr 160  dz. 3554/3
przy drodze do „Adamkówki”
 Stan dobry
11. 35/6  Krzyż drewniany z wizerunkiem Ukrzyżowanego z XX w. k/nr  dz. 1846
„Zającówka”
 Stan dobry
12. 36/6  Nagrobek kamienny ks. Franciszka Niem-czewskiego, zm. 1893 r.  dz. 67/2
cmentarz parafialny
 Stan dobry
13. 37/6  Nagrobek kamienny ks. Bartłomieja Wądrzyka, zm. 1899 r.  dz. 67/2
cmentarz parafialny
 Wymaga odnowienia
14. 38/6  Nagrobek kamienny Feliksy z Zielińskich-Felkel zm. 1884 r.  dz. 67/2
cmentarz parafialny
 Wymaga odnowienia
15. 39/6  Nagrobek kamienny Anny Kiepurowej zm. 1903,  dz. 67/2
cmentarz parafialny
 Wymaga odnowienia
16. 41/6  Dom mieszkalny, drewniany z ok. 1925 roku, k/ nr 373  parc. 7374
„Krupkówka”
 Stan średni
17. 42/29  Dom mieszkalny drewniano-murowany z ok. 1925 roku, nr 375  dz. 615/21
„Kożówka
 Stan dobry

 

4. JACHÓWKA

 L. p.  Nr karty
zabytku
 Rodzaj obiektu  Lokalizacja
nr ew. działki
Opis 
 18.  44/6  Kapliczka murowa p.w. NMP, z XX wieku, k/ nr 281  dz.3383/24 lub pas drogowy 4487/1 „Głowaczówka  Stan dobry

 

5. PALCZA

 L.p.  Nr karty
zabytku
 Rodzaj obiektu  Lokalizacja
nr ew. działki
Opis  
 19.  48/6  Figura kamienna Chrystusa Nazareńskiego z 1921 roku, k/nr 183  dz. 2500/6
„Uchwały””
 Stan dobry
 20. 50/6  Mogiła konfederatów barskich z 1771 roku  dz. 2852/8
„Las Groby”
 Stan dobry

 

 

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.