Urząd Gminy w Budzowie

ORKIESTRA DĘTA „SYGNAŁ” BUDZÓW

Kategoria: Orkiestry Dęte Opublikowano: 29-02-2016

Orkiestra Dęta „Sygnał” Budzów powstała w 1962 roku z inicjatywy Józefa Kurka (przewodniczącego zespołu koszykarskiego w Budzowie należącego do Spółdzielni Koszykarskiej „Nadwiślanka” w Zatorze). Pierwszym dyrygentem orkiestry został pan Edward Kosek. Orkiestra liczyła wtedy dwudziestu czterech członków. Jej pierwszym publiczny występ miał miejsce w 1962 roku na uroczystościach kościelnych (wielkanocnych) w Budzowie. Od tego czasu orkiestra brała czynny udział w uroczystościach kościelnych na terenie parafii, jak i uroczystościach gminnych i powiatowych.

Pierwszym osiągnięciem artystycznym było zajęcie III miejsca na Festiwalu Orkiestr Dętych w Makowie Podhalańskim w 1965 roku.

W roku 1971 roku z prowadzenia orkiestry rezygnował pan Edward Kosek. Jego miejsce zajął pan Stanisław Goryl. W 1974 roku orkiestra zdobyła I miejsce w VI Powiatowym Festiwalu Orkiestr Dętych Powiatu Suskiego. Orkiestra powtórzyła sukces trzy miesiące później zdobywając I miejsce w IV Przeglądzie Orkiestr Dętych OSP Polski Południowej w Pińczowie. Jak do tej pory był to największy sukces orkiestry. W roku 1977 orkiestra wzięła udział w I Wojewódzkim Przeglądzie Orkiestr Dętych OSP w nowo powstałym województwie bielskim, zdobywając III miejsce.
W 1980 roku z kierowania zespołem rezygnował Stanisław Goryl. Następnie w latach 1985-1989 orkiestrą kierował pan Wiesław Ryszawy, a od 1990 roku kapelmistrzem orkiestry został pan Jan Sergiel. Pod jego kierownictwem w 1999 roku orkiestra zajęła równorzędne I miejsce w Rejonowych Eliminacjach do XXII Wojewódzkiego Przeglądu Orkiestr Dętych w Osielcu. Po złożeniu rezygnacji z prowadzenia orkiestry przez dyrygenta orkiestry-Jana Sergla, w 2004 roku nowym kapelmistrzem został pan Marian Ryszawy. Pomimo wielu trudności orkiestra działała prężnie pozyskując nowych członków, koncertując i rozwijając się. Od kwietnia 2004 roku orkiestra działa jako stowarzyszenie. W tym czasie orkiestra bierze udział w przeglądach i koncertach.

Od roku 2009 orkiestrę prowadzą dwie osoby. Są nimi Rafał Pieronkiewicz oraz Andrzej Danel.

Oprócz wyżej wymienionych sukcesów i występów orkiestra oferuje profesjonalną oprawę muzyczną uroczystości i imprez kościelnych, gminnych, strażackich i innych. Z roku na rok podnosi swój poziom artystyczny oraz wzbogaca swój repertuar.

Obecnie orkiestra liczy 35 członków. Zrzesza przede wszystkim młodzież i dzieci szkolne.

Obecny skład Zarządu:

Prezes Orkiestry: Stanisław Kwaśniowski
Skarbnik: Grych Czesław
Sekretarz: Rafał Pieronkiewicz
Dyrygent: Rafał Pieronkiewicz