Urząd Gminy w Budzowie

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami na okres zasiłkowy 2016/2017

Kategoria: Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny Opublikowano: 21-07-2016

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Budzowie od 1 sierpnia 2016r rozpoczyna przyjmowanie wniosków o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2016/2017, a od 1 września 2016r rozpoczyna przyjmowanie wniosków o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego na okres zasiłkowy 2016/2017.

     Rodziny, których dochód za 2015r w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 674 zł netto lub 764 zł netto (jeśli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności, orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności) mogą ubiegać się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego.

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY. Nowy okres świadczeniowy trwa od 01.10.2016r do 30.09.2017r. W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego złoży poprawnie wypełniony wniosek wraz z kompletem dokumentów do dnia 31 sierpnia 2016r, ustalenie  prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia
31 październik 2016r. Natomiast jeśli w/w wniosek wraz z kompletem dokumentów zostanie złożony w okresie od dnia 1 września 2016r do 31 października 2016r, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 30 listopada 2016r.

ZASIŁEK RODZINNY. Nowy okres zasiłkowy trwa od 01.11.2016r do 31.10.2017r.
W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o zasiłek rodzinny złoży poprawnie wypełniony wniosek wraz z kompletem dokumentów do dnia 30 września 2016r, ustalenie  prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 30 listopada 2016r. Natomiast jeśli w/w wniosek wraz z kompletem dokumentów zostanie złożony w okresie od dnia 1 października 2016r do dnia 30 listopada 2016r, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 31 grudnia 2016r.

     Osoby zainteresowane proszone są o niezwłoczne zgłoszenie się po odbiór wniosków do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Budzowie (dawna siedziba Banku Spółdzielczego) w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 do 1400.

 

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.