Urząd Gminy w Budzowie

INFORMACJA

Kategoria: Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny Opublikowano: 31-08-2018

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Budzowie realizujący świadczenia rodzinne informuje osoby pobierające dodatki do zasiłku rodzinnego związane z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła i zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła, że należy złożyć w GOPS w Budzowie (pokój nr 3) w terminie do 10.09.2018r:

– oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły poza miejscem zamieszkania

– zaświadczenie albo oświadczenie potwierdzające tymczasowe zameldowanie ucznia poza miejscem zamieszkania.

Nadmienia się, że wypłata zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami w miesiącu wrześniu 2018r uzależniona jest od przedłożonych w terminie oświadczeń.

W załączeniu druki do pobrania

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.