Urząd Gminy w Budzowie

INFORMACJA

Kategoria: Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny Opublikowano: 31-08-2018

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Budzowie realizujący świadczenia rodzinne informuje osoby pobierające dodatki do zasiłku rodzinnego związane z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła i zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła, że należy złożyć w GOPS w Budzowie (pokój nr 3) w terminie do 10.09.2018r:

– oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły poza miejscem zamieszkania

– zaświadczenie albo oświadczenie potwierdzające tymczasowe zameldowanie ucznia poza miejscem zamieszkania.

Nadmienia się, że wypłata zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami w miesiącu wrześniu 2018r uzależniona jest od przedłożonych w terminie oświadczeń.

W załączeniu druki do pobrania