Urząd Gminy w Budzowie

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami na okres zasiłkowy 2022/2023

Kategoria: Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny Opublikowano: 29-07-2022

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Budzowie od 1 sierpnia 2022 r rozpoczyna przyjmowanie wniosków o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2022/2023 oraz wniosków o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami na okres zasiłkowy 2022/2023.

Wnioski można składać  w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w budynku nr 443 w:

  • poniedziałek, środa, czwartek oraz piątek w godzinach od 7.00 do 14.00
  • wtorek w godzinach od 8.00 do 15.00

Zasiłek rodzinny

Nowy okres zasiłkowy trwa od 01.11.2022 r do 31.10.2023 r.
W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o zasiłek rodzinny złoży poprawnie wypełniony wniosek wraz z kompletem dokumentów do dnia 31 sierpnia 2022 r, ustalenie  prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 30 listopada 2022 r.
Jeśli w/w wniosek wraz z kompletem dokumentów zostanie złożony w okresie od dnia 1 września 2022 r do dnia 31 października 2022 r, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 31 grudnia 2022 r.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia 2022 r, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń do ostatniego dnia lutego następnego roku.

W okresie zasiłkowym 2022/2023 brany będzie pod uwagę dochód rodziny z roku bazowego tj. roku 2021 wraz z uwzględnieniem utraty i uzyskania dochodu. Osoby będące podatnikami podatku rolnego muszą przedłożyć decyzję o wymiarze podatku na 2021 r. – nakaz podatkowy.

Zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674 zł. W przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 764 zł.

Fundusz alimentacyjny 2022/2023

Nowy okres dla świadczeń z funduszu alimentacyjnego rozpocznie się 1 października 2022 r. i trwa do 30 września 2023 r.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 900 zł.
W okresie zasiłkowym 2022/2023 brany będzie pod uwagę dochód rodziny z roku bazowego tj. roku 2021 wraz z uwzględnieniem utraty i uzyskania dochodu.

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego złoży poprawnie wypełniony wniosek wraz z kompletem dokumentów do dnia 31 sierpnia 2022r, ustalenie  prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 październik 2022 r.
Jeśli w/w wniosek wraz z kompletem dokumentów zostanie złożony w okresie od dnia 1 września 2022 r do 30 września 2022 r, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 30 listopada 2022 r.
Natomiast jeśli w/w wniosek wraz z kompletem dokumentów zostanie złożony w okresie od dnia 1 października 2022r do 31 października 2022 r, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 grudnia 2022r.
Jeżeli w/w wniosek wraz z kompletem dokumentów zostanie złożony w okresie od dnia 1 listopada 2022 r do 30 listopada 2022 r, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących następuje do dnia 31 stycznia 2023 r.
Gdy w/w wniosek wraz z kompletem dokumentów zostanie złożony w okresie od dnia 1 grudnia 2022r do 31 stycznia 2023 r, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących następuje do ostatniego dnia lutego 2023 r.

Wnioski można pobierać poniżej z sekcji załączniki lub w siedzibie tut. OPS (druki wniosków dostępne od 8 sierpnia 2022 r.)

Informacji udzielają pracownicy OPS pod numerami telefonu:

  • świadczenia rodzinne – 338767781
  • fundusz alimentacyjny- 338767752

Więcej informacji na temat zasad przyznawania świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego znajduje się na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.