Urząd Gminy w Budzowie

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami na okres zasiłkowy 2022/2023

Kategoria: Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny Opublikowano: 29-07-2022

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Budzowie od 1 sierpnia 2022 r rozpoczyna przyjmowanie wniosków o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2022/2023 oraz wniosków o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami na okres zasiłkowy 2022/2023.

Wnioski można składać  w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w budynku nr 443 w:

  • poniedziałek, środa, czwartek oraz piątek w godzinach od 7.00 do 14.00
  • wtorek w godzinach od 8.00 do 15.00

Zasiłek rodzinny

Nowy okres zasiłkowy trwa od 01.11.2022 r do 31.10.2023 r.
W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o zasiłek rodzinny złoży poprawnie wypełniony wniosek wraz z kompletem dokumentów do dnia 31 sierpnia 2022 r, ustalenie  prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 30 listopada 2022 r.
Jeśli w/w wniosek wraz z kompletem dokumentów zostanie złożony w okresie od dnia 1 września 2022 r do dnia 31 października 2022 r, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 31 grudnia 2022 r.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia 2022 r, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń do ostatniego dnia lutego następnego roku.

W okresie zasiłkowym 2022/2023 brany będzie pod uwagę dochód rodziny z roku bazowego tj. roku 2021 wraz z uwzględnieniem utraty i uzyskania dochodu. Osoby będące podatnikami podatku rolnego muszą przedłożyć decyzję o wymiarze podatku na 2021 r. – nakaz podatkowy.

Zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674 zł. W przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 764 zł.

Fundusz alimentacyjny 2022/2023

Nowy okres dla świadczeń z funduszu alimentacyjnego rozpocznie się 1 października 2022 r. i trwa do 30 września 2023 r.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 900 zł.
W okresie zasiłkowym 2022/2023 brany będzie pod uwagę dochód rodziny z roku bazowego tj. roku 2021 wraz z uwzględnieniem utraty i uzyskania dochodu.

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego złoży poprawnie wypełniony wniosek wraz z kompletem dokumentów do dnia 31 sierpnia 2022r, ustalenie  prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 październik 2022 r.
Jeśli w/w wniosek wraz z kompletem dokumentów zostanie złożony w okresie od dnia 1 września 2022 r do 30 września 2022 r, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 30 listopada 2022 r.
Natomiast jeśli w/w wniosek wraz z kompletem dokumentów zostanie złożony w okresie od dnia 1 października 2022r do 31 października 2022 r, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 grudnia 2022r.
Jeżeli w/w wniosek wraz z kompletem dokumentów zostanie złożony w okresie od dnia 1 listopada 2022 r do 30 listopada 2022 r, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących następuje do dnia 31 stycznia 2023 r.
Gdy w/w wniosek wraz z kompletem dokumentów zostanie złożony w okresie od dnia 1 grudnia 2022r do 31 stycznia 2023 r, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących następuje do ostatniego dnia lutego 2023 r.

Wnioski można pobierać poniżej z sekcji załączniki lub w siedzibie tut. OPS (druki wniosków dostępne od 8 sierpnia 2022 r.)

Informacji udzielają pracownicy OPS pod numerami telefonu:

  • świadczenia rodzinne – 338767781
  • fundusz alimentacyjny- 338767752

Więcej informacji na temat zasad przyznawania świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego znajduje się na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.