Urząd Gminy w Budzowie

Raport z przebiegu Projektu systemowego pn. „Czas na zmiany” realizowanego przez Gminę Budzów/ GOPS

Kategoria: POKL Opublikowano: 29-02-2016

Raport z przebiegu Projektu systemowego pn. „Czas na zmiany”
realizowanego przez Gminę Budzów/
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Budzowie

 

W ramach projektu systemowego pn. „Czas na zmiany” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Budzowie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w miesiącu marcu 2015r. odbyła się kolejna forma wsparcia „trening radzenia sobie w sytuacjach trudnych”. Trening został zrealizowany  w wymiarze 20 godzin dydaktycznych dla 9 Uczestników Projektu przez firmę szkoleniową Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach, Ośrodek Kształcenia Zawodowego
w Suchej Beskidzkiej ul. Rynek 16, 34-200 Sucha Beskidzka.
Zajęcia w ramach treningów odbywały się w dniach: od 16.03.2015r. do 19.03.2015r.
Beneficjenci Projektu „Czas na zmiany” zapoznali się z zagadnieniami związanymi ze: stresem – charakterystyka zjawiska, rodzajami sytuacji trudnych, stylami radzenia sobie ze stresem, profilaktyką antystresową, metodami redukcji stresu.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.