Urząd Gminy w Budzowie

Raport z przebiegu Projektu systemowego pn. „Czas na zmiany” realizowanego przez Gminę Budzów/ GOPS

Kategoria: POKL Opublikowano: 29-02-2016

Budzów, dnia 5.11.2014r.
 

Raport Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Budzowie
z realizacji Projektu systemowego
„Czas na zmiany” w miesiącu październiku  2014 roku.

W miesiącu październiku 2014 roku w ramach Projektu systemowego pn. „Czas na zmiany” realizowanego przez Gminę Budzów/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Budzowie współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki- Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej zrealizowane zostały następujące formy wsparcia:
– Kurs zawodowy „ Sprzedawca wraz z obsługą kasy fiskalnej i komputera” zrealizowany został w wymiarze 60 godzin dydaktycznych dla 2 Uczestniczek Projektu. Zajęcia w ramach kursu zawodowego odbywały się w dniach: 01- 02.10. 2014r., 06- 09.10.2014r., 14- 17.10.2014r.

W trakcie trwania kursu „ Sprzedawca wraz z obsługą kasy fiskalnej i komputera” zapoznali się z takimi zagadnieniami jak : towaroznawstwo, organizacja i techniki sprzedaży, podstawy obsługi klienta, obsługa kas fiskalnych i innych urządzeń sklepowych, podstawy obsługi komputera i internetu.
– Kurs zawodowy „ Magazynier wraz z obsługą wózka jezdniowego” zrealizowany został w wymiarze 50 godzin dydaktycznych dla 2 Uczestników Projektu. Zajęcia w ramach kursu zawodowego odbywały się w dniach: 02.10. 2014r., 07- 10.10.2014r., 13.10.2014r., 20.10.2014r., 23- 24.10.2014r., 27.10.2014r. W trakcie trwania kursu „ Magazynier wraz z obsługą wózka jezdniowego” zapoznali się  z takimi zagadnieniami jak : podział stosowanych wózków, budowa wózków, wiadomości z zakresu BHP, czynności operatora przed , w trakcie i po zakończeniu pracy, bezpieczne używanie butli w tym ich bezpieczna wymiana, wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa, wiadomości o dozorze technicznym, obsługa magazynu. Odbywały się też zajęcia praktyczne w tym wymiana butli gazowych.

Obie formy wsparcia zrealizowane zostały przez firmę szkoleniową Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach, Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Suchej Beskidzkiej ul. Rynek 16, 34- 200 Sucha Beskidzka.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.