Urząd Gminy w Budzowie

Projekt studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Budzów

Kategoria: Studium Opublikowano: 19-10-2020

Od 19 października  do 8 listopada  br. w siedzibie Urzędu Gminy w Budzowie , codziennie w godzinach  od  8.00 do 14.00 mieszkańcy mogą zapoznać się z projektem Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Budzów.

Uwagi będzie można składać do dnia 29 listopada br.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego odbędzie się w dniu 03.11.2020 r. w siedzibie Urzędu Gminy Budzów, Budzów 445, sala narad o godzinie 11:00.

W związku z obecną sytuacją epidemiczną w kraju, w celu zapewnienia Państwu bezpieczeństwa  i ograniczenia ryzyka zarażenia koronawirusem (SARS-CoV-2) zachęcamy do zapoznania się z projektem zmiany na naszej stronie internetowej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. 

Informację  można uzyskać również pod nr. telefonu:  (33) 876 77 50 lub (33) 876 77 60.

Natomiast uwagi prosimy wrzucić do  drewnianej skrzynki podawczej  przy wejściu do Urzędu Gminy lub przesłać na adres e-mail:  gmina@budzow.pl

W sekcji załączniki zamieszczony został projekt studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Budzów.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.