Urząd Gminy w Budzowie

Zarządzenie zastępcze wojewody małopolskiego z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia obszaru udokumentowanego złoża kopaliny „Palcza III” do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Budzów.

Kategoria: Studium Opublikowano: 20-12-2018
The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.