Urząd Gminy w Budzowie

Koło Gospodyń Wiejskich w Palczy

Kategoria: KGW Opublikowano: 29-02-2016

Historia Koła Gospodyń Wiejskich w Palczy sięga lat 70 tych. Założycielką i pierwszą przewodniczącą była pani Aniela Mytyl. Koło prowadziło swoją działalność do 1987 roku. Od początku istnienia organizacja pracowała na rzecz swojej „małej ojczyzny”. Praca Koła głownie skupiała się wokół działalności kulturalno-oświatowej. Gospodynie organizowały kursy gotowania, pieczenia, szycia, prowadzenia gospodarstwa domowego. Urządzały przestawienia autorskie, dożynki, zabawy taneczne, sylwestry, wycieczki, pielgrzymki. Panie zajmowały się także zaopatrywaniem gospodarzy w drób-kurczęta. W 2010 r. z inicjatywy sołtys wsi pani Zofii Hankus Koło wznowiło swoją działalność. Funkcję przewodniczącej pełni pani Beata Kania. Koło liczy 11 członkiń, które od samego początku istnienia koła czynnie i z wielkim zapałem włączyły się w działania na rzecz lokalnej społeczności. Koło aktywnie włącza się w działania na rzecz integracji społeczności lokalnej, aktywnie uczestniczy we wszystkich ważnych wydarzeniach z życia wsi, gminy, parafii, regionu, współorganizuje i uczestniczy w gminnych i powiatowych imprezach kulturalnych. Swoim działaniem wspaniale integruje środowisko wiejskie, kultywuje tradycje regionalne i zaszczepia je w młodych pokoleniach. Czynnie włącza się w pomoc dzieciom specjalnej troski. Pomimo krótkiej działalności może pochwalić się już wieloma sukcesami min.: I miejsce w Gminnym Konkursie na „Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy” Budzów 2010 r., Budzów 2011 r., I miejsce w kategorii „Palma Wielkanocna” w Powiatowym Konkursie Potraw i Palm Wielkanocnych – Bieńkówka 2010, Bieńkówka 2011, I miejsce w kategorii „Podłaźnik” w Gminnym Konkursie „Światy, Podłaźniki i Pająki” Zachełmna 2010 r., Wyróżnienie w kategorii nalewka w Powiatowym Konkursie o „Złotą Warzechę” Lachowice 2011 r. Koło Gospodyń kultywując tradycje ludowe i podtrzymujące kulturę regionalną i rodzimy folklor skutecznie integruje mieszkańców gminy i buduje lokalne więzi.

Przewodnicząca: Beata Kania
tel. 887 – 505- 053

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.