Urząd Gminy w Budzowie

Koło Gospodyń Wiejskich w Zachełmnej

Kategoria: KGW Opublikowano: 29-02-2016

Koło Gospodyń Wiejskich w Zachełmnej powstało na przełomie lat 1964/1965. Przewodniczącą Koła była pani Wanda Zborowska późniejsza sołtys wsi. W skład Zarządu Koła wchodziły panie: Anna Mlak, Anna Wrzodek i Czesława Zborowska. Koło działało do lat siedemdziesiątych. Panie prowadziły głównie działalność kulturalną i oświatowo-rolniczą. Organizowały kursy gotowania, pieczenia, szycia, haftu i koronkarstwa. Uczyły prowadzenia domu. Urządzały dożynki, zabawy taneczne, pokazy i wystawy rolnicze. Jednym z ważnych wydarzeń z działalności organizacji było współorganizowanie z Kółkiem Rolniczym Dożynek Gminnych w Zachełmnej w roku 1968. Podczas dożynek rolnicy prezentowali zbiory warzyw, owoców, jak również zwierzęta domowe. Uroczystości towarzyszyły przyśpiewki i piosenki głównie o tematyce pracy żniwiarzy. Podczas Dożynek odbyła się prezentacja Wieńców Dożynkowych wykonanych z plonów i kwiatów polnych. Gospodynie organizowały pielgrzymki i wycieczki krajoznawcze połączone z oglądaniem wzorcowo i nowocześnie prowadzonych gospodarstw rolnych np. do Krynicy, Zakopanego. Panie zajmowały się także zaopatrywaniem gospodarzy w drób-kurczęta i wypożyczaniem sprzętu gospodarstwa domowego. Nie tylko prowadziły naukę lepszego gospodarowania, ale i uczyły wzajemnego wspierania się w potrzebie. Opiekowały się osobami starszymi i chorymi, w czasie żniw organizowały dziecińce. W 2008 roku Koło Gospodyń w Zachełmnej z inicjatywy pani Krystyny Stypuły, Małgorzaty Gwiżdż i sołtysa wsi Marka Grabowskiego odnowiło swoją działalność. Dzisiaj liczy 10 członkiń. Kołu przewodniczy pani Małgorzata Gwiżdż. Obecnie Koło Gospodyń podejmuje działania ukierunkowane głównie na działalność kulturalno-oświatową. Kultywuje obyczaje, zwyczaje i obrzędy ludowe. Przekazuje tradycje kulinarne i rękodzielnicze. Popularyzuje gminę i region poprzez udział w gminnych, powiatowych i regionalnych konkursach, festiwalach, przeglądach muzycznych, dożynkach. We wszystkich działaniach widać ogromne zaangażowanie i serce. Czynnie włącza się w pomoc dzieciom specjalnej troski. W ich dorobku jest już sporo osiągnięć min. I miejsce w Gminnym Konkursie na „Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy” Budzów 2009 r., Budzów 2011 r. oraz II miejsce Budzów 2010 r., II miejsce w VIII Powiatowym Konkursie na „Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy” Sidzina 2009 r., Wyróżnienie w kategorii „Palma Wielkanocna” w Powiatowym Konkursie Potraw i Palm Wielkanocnych – Bieńkówka 2010 oraz w kategorii „Potrawy Wielkanocne” Bieńkówka 2011 r., Bieńkówka 2011, I miejsce w kategorii „Pająk” w Powiatowym Konkursie „Światy, Podłaźniki i Pająki” Zachełmna 2011 r. oraz wyróżnienie Zachełmna 2010 r. Zakres działalności Koła jest systematycznie wzbogacany o nowe inicjatywy i dostosowywany do potrzeb społeczności lokalnej. Dzięki swojej aktywności i kreatywności przyczynia się do budowania i wzmacniania tożsamości lokalnej.

Przewodnicząca: Małgorzata Gwiżdż
Tel. 887-505 -053

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.