Urząd Gminy w Budzowie

Koło Gospodyń Wiejskich w Bieńkówce

Kategoria: KGW Opublikowano: 29-02-2016

Koło Gospodyń Wiejskich w Bieńkówce jest najdłużej działającym Kołem Gminy Budzów. Powstało w 1932 r. Założycielką Koła była społeczniczka Maria Kania, która pełniła funkcję przewodniczącej ponad 33 lata. W 1965 roku funkcję przewodniczącej objęła Anastazja Kania, a po niej pani Marianna Jończyk. Obecnie Kołu przewodniczy pani Cecylia Polak. Koło na początku swego istnienia skupiało 15 członkiń. Z każdym rokiem ilość pań powiększała się. Dzisiaj liczba ta zamyka się cyfrą 36 członkiń. Od początku istnienia organizacja przełamywała rutynę dnia codziennego, a przede wszystkim stwarzała okazje do nabycia przydatnych w życiu umiejętności, wzbogacania wiedzy oraz możliwości stałego dokształcania się w różnych dziedzinach. Panie z Koła organizowały różnego rodzaju szkolenia, pokazy, kursy i pogadanki, które umożliwiały przyswajanie praktycznych umiejętności potrzebnych w prowadzeniu gospodarstwa domowego np. kursy pieczenia i gotowania, szycia, przetworów owoców i warzyw, pokazy prania i inne. Organizowały imprezy i spotkania okolicznościowe. Wspomagały ludzi w trudnej sytuacji i uczyły wzajemnej pomocy. Dzisiaj nie jest inaczej. Społeczna praca Koła również skupia się na działalności szkoleniowej min. organizowaniu kursów pieczenia i gotowania, krzewieniu kultury regionu poprzez udział w konkursach gminnych, powiatowych i wojewódzkich zajmując w nich czołowe miejsca. Systematycznym braniu udziału w uroczystościach dożynkowych, przeglądach muzycznych. Współorganizowaniu imprez okolicznościowych, dożynek gminnych i wiejskich, uczestnictwu we wszystkich ważnych wydarzeniach z życia wsi i gminy. Czynnie włącza się w pomoc dzieciom specjalnej troski. Koło w swojej działalności odnosi wiele sukcesów, zdobywa nagrody w gminnych i powiatowych konkursach, przeglądach i festiwalach. Przykładem jest I miejsce w Gminnym Konkursie Potraw, Palm i Koszyków Wielkanocnych w kategorii „Stół Wielkanocny” – Jachówka 2003 r., III miejsce – Bieńkówka 2004 r., I miejsce w kategorii „Koszyk Wielkanocny” – Bieńkówka 2004 r. oraz III miejsce w kategorii „Palma Wielkanocna” – Budzów 2005 r., II miejsce w kategorii „Potrawa Wielkanocna” w Powiatowym Konkursie Potraw i Palm Wielkanocnych – Bieńkówka 2010 r., III miejsce – Bieńkówka 2011 r. i wyróżnienie – Budzów 2009 r., II miejsce w Powiatowym Konkursie Potraw Regionalnych „O Złotą Warzechę” – Kuków 2003 r. i Lachowice 2007 r., III miejsce – Stryszawa 2006 r., Stryszawa 2008 r. i Stryszawa 2010 r. oraz nagroda specjalna za nalewkę Lachowice 2011 r., II miejsce w Powiatowym Konkursie Wieńca Dożynkowego – Bieńkówka 2002 r., Budzów 2010 r. i Budzów 2011 r., I miejsce w Gminnym Konkursie „Pająki, Światy i Podłaźniki”- Zachełmna 2009 r., II miejsce w kategorii „Podłaźnik” Zachełmna 2011 r., Udział w wielu imprezach regionalnych min. w Beskidzkim Przeglądzie Zespołów Artystycznych Kół Gospodyń Wiejskich – Brenna 2007 r., w Powiatowych Posiadach Gawędziarskich i Śpiewaków Ludowych – Zawoja 2009 r., w Dożynkach Regionalnych – Ślemień 2010 r. Koło Gospodyń kultywuje tradycję i kulturę regionu, pielęgnuje polską tradycję i jednocześnie wywiera silny wpływ na rozwój polskiej wsi. Z wielkim zaangażowaniem toruje drogę ku ulepszaniu swojej małej ojczyzny mając na celu dobro całej społeczności lokalnej.

Przewodnicząca: Cecylia Polak
Tel. 887- 505-053

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.