Urząd Gminy w Budzowie

Koło Gospodyń Wiejskich w Baczynie

Kategoria: KGW Opublikowano: 29-02-2016

Koło Gospodyń Wiejskich w Baczynie zostało założone w 1933 roku. Pierwszą przewodniczącą Koła była pani Aniela Łuczak. Koło na początku swego istnienia skupiało 20 członkiń. Swoją działalność prowadziło do 1939 roku. Z inicjatywy pani Marii Kani z Bieńkówki ponownie reaktywowało swoją działalność w 1965 roku, licząc 25 członkiń. Ostatnią przewodniczącą Koła w tym okresie była pani Zofia Trelak. Przez 24 lata, aż do 1989 roku aktywnie krzewiło kulturę i oświatę swojej „małej ojczyzny”. Od początku istnienia organizacja pracowała na rzecz swojej lokalnej społeczności. Gospodynie organizowały liczne konkursy, kursy gotowania, pieczenia, szycia, haftu, prowadzenia gospodarstwa domowego, prania wełny i tkania lnu. Opiekowały się osobami starszymi i chorymi, w czasie żniw organizowały dziecińce. Urządzały dożynki, wieczorki kulturalne, przedstawienia teatralne i zabawy taneczne. W 2004 roku z inicjatywy pani Grażyny Łuczak, która została przewodniczącą Koła, wznowiło swoją działalność. Obecnie w skład Koła wchodzi 11 członkiń. Członkinie KGW z zapałem kultywują dziedzictwo kulturowe, promują region, folklor i tradycje ludowe oraz piękno całej budzowskiej gminy. Uczestniczą w imprezach organizowanych na terenie swojej wsi, gminy, powiatu i regionu. Są organizatorkami i współorganizatorkami gminnych imprez kulturalnych. Uświetniają i czynnie włączają się w organizację uroczystości kościelnych min. Parafiady w Budzowie. Społeczna praca Koła skupia się również na działalności szkoleniowej min. organizowaniu kursów pieczenia i gotowania dla młodzieży i dorosłych. Gospodynie podobnie jak ich poprzedniczki wspomagają ludzi w trudnej sytuacji, pomagają dzieciom specjalnej troski i uczą wzajemnej pomocy. Koło Gospodyń jest laureatem wielu konkursów min. I miejsce w Gminnym Konkursie na „Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy” Budzów 2005 r., Budzów 2007 r., Budzów 2008 r. Budzów 2011 r. oraz II miejsce Budzów 2006 r., Budzów 2009 r., Budzów 2010 r., III miejsce w Powiatowym Konkursie na „Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy” Bieńkówka 2011 r., I miejsce w kategorii „Potrawy Wielkanocne” w Powiatowym Konkursie Potraw i Palm Wielkanocnych – Bieńkówka 2011 r., II miejsce Budzów 2008 oraz wyróżnienie Bieńkówka 2007, II miejsce w kategorii „Palmy Wielkanocne” Budzów 2005, III miejsce Bieńkówka 2008 r., Bieńkówka 2011, I miejsce w kategorii potrawa w VI Powiatowym Konkursie o „Złotą Warzechę” Stryszawa 2006 r. Koło Gospodyń poprzez kultywowanie tradycji, kultury i folkloru wywiera silny wpływ na rozwój swojej „małej ojczyzny” i sprzyja integracji społeczności lokalnej.

Przewodnicząca: Grażyna Łuczak
Tel.887- 505-053

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.