Urząd Gminy w Budzowie

Koło Gospodyń Wiejskich w Budzowie

Kategoria: KGW Opublikowano: 29-02-2016

Koło Gospodyń Wiejskich w Budzowie powstało w 1961 roku. Zostało założone przez panią Antoninę Kopaczyńską – nauczycielkę miejscowej Szkoły Podstawowej nr 2 w Budzowie. Pierwszą przewodniczącą Koła została pani Janina Chochół. Po czterech latach działalności Koła funkcję przewodniczącej przejęła pani Józefa Adamek, która przewodniczyła Kołu przez cztery kolejne lata. Kolejną przewodniczącą została Anna Stopa, która obejmowała to stanowisko do roku 1971. Z kolei od 1971 roku przewodniczącą Koła została pani Agnieszka Chromy, która pełni tą funkcję do dnia dzisiejszego. Jako siedzibę KGW obrało Szkołę Podstawową na Adamkówce i jest nią do chwili obecnej. Na początku istnienia Koło składało się z 23 osób. Pierwszym podstawowym zadaniem Koła była praca kulturalno – oświatowa. Panie urządzały przedstawienia, teatrzyki, do których tekst pisała najpierw miejscowa poetka ludowa pani Anna Adamek, następnie funkcję tę przejęła pani Anna Reciak, a po niej pani Irena Dziedzic. Organizowały spotkania kulturalne np. „Dni Seniora”, spotkania opłatkowe, zabawy taneczne, wycieczki, pielgrzymki, wyjazdy do kina. Od początku istnienia Koło stwarzało okazje do nabycia przydatnych w życiu umiejętności, wzbogacania wiedzy oraz możliwości stałego dokształcania się w różnych dziedzinach poprzez organizowanie kursów gotowania, pieczenia, szycia, kroju. Gospodynie prowadziły również wypożyczalnię sprzętu gospodarstwa domowego oraz nakrycia stołowego, opiekowały się osobami starszymi i chorymi, w czasie żniw i wakacji organizowały dziecińce wiejskie. Panie podnosiły również swoje kwalifikacje poprzez udział w szkoleniach rolniczych prowadzonych przez miejscowego agronoma Henryka Siwka oraz szkoleniach dotyczących zagadnień prawidłowej hodowli zwierząt prowadzonych przez lekarzy weterynarii uzyskując świadectwo wykwalifikowanego rolnika. Dzisiaj Koło nie ograniczyło swojej działalności. Nadal działa bardzo aktywnie. Społeczna praca Koła skupia się min. na przekazywaniu tradycji i zwyczajów oraz zaszczepianiu wśród młodego pokolenia poszanowania dla dziedzictwa kulturowego gminy i regionu. Panie poświęcają się również działalności szkoleniowej min. organizowaniu kursów pieczenia i gotowania. Uczestniczą w imprezach organizowanych na terenie swojej wsi, gminy, powiatu i regionu. Są organizatorkami i współorganizatorkami lokalnych, gminnych i powiatowych imprez kulturalnych. Uświetniają i czynnie włączają się w organizację imprez szkolnych np. poprzez organizację przedstawień min. „Budzowskie Wesele”, współorganizację „Pikniku Rodzinnego ”, uroczystości kościelnych min. Parafiady w Budzowie. Czynnie włączają się w pomoc dzieciom specjalnej troski. Dzisiaj Koło może pochwalić się wieloma sukcesami min. I miejsce w Gminnym Konkursie na „Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy” Budzów 2007 r., Budzów 2010 r., II miejsce w Gminnym Konkursie na „Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy” Budzów 2005 r., Budzów 2006 r., Budzów 2008 r., Budzów 2009 r., Budzów 2011 r., II miejsce w kategorii „Palma Wielkanocna” w Powiatowym Konkursie Potraw i Palm Wielkanocnych Budzów 2008, Wyróżnienia w kategorii „Potrawy Wielkanocne” w Powiatowych Konkursach Potraw i Palm Wielkanocnych – Bieńkówka 2006 r. Bieńkówka 2007 r. i Bieńkówka 2011 r., II miejsce w kategorii „ „Koszyk Wielkanocny” Budzów 2005, I miejsce w kategorii nalewki w Powiatowym Konkursie o „Złotą Warzechę” Stryszawa 2010 r. oraz nagroda specjalna za nalewkę i II miejsce w kategorii „Potrawa Regionalna” Lachowice 2007 r. i Lachowice 2011 r., Wyróżnienie w kategorii „Pająk”, „Świat”, „Podłaźnik” w Gminnym Konkursie „Światy, Podłaźniki i Pająki” Zachełmna 2007 r. i Zachełmna 2008 r., I miejsce w Powiatowym Konkursie Potraw Wigilijnych „Podbabiogórska Wigilia” Kojszówka 2011 r. Udział w wielu imprezach regionalnych min. w Beskidzkim Przeglądzie Zespołów Artystycznych Kół Gospodyń Wiejskich – Brenna 2007 r., w Dożynkach Powiatowych – Wysoka 2010 r. Koło Gospodyń z wielkim zaangażowaniem dba o lokalne zwyczaje i obyczaje, wzmacnia więzi społeczności lokalnej, budzi poczucie solidarności i lokalnego patriotyzmu.

 

Przewodnicząca: Agnieszka Chromy
Tel. 887-505-053

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.