Urząd Gminy w Budzowie

Remont kapliczki – obeliska kamiennego Poległych za Ojczyznę 1914 – 1920

Kategoria: Rok 2017 Opublikowano: 21-11-2017

Beneficjent:
GMINA BUDZÓW

 

Tytuł inwestycji:
Remont kapliczki – obeliska kamiennego Poległych za Ojczyznę 1914 – 1920

 

Realizacja zadania obejmowała:
– roboty  przygotowawcze,
– roboty kamieniarskie,
– roboty renowacyjne,
– roboty zabezpieczające

Wartość całkowita operacji:
9.800,00 zł.

Finansowanie zadania:
– środki z budżetu gminy  – 5.800,00  zł.
– środki z budżetu Województwa Małopolskiego –  4.000,00 zł.

 

Czas trwania realizacji operacji:
11.07.2017 r. – 20.10.2017 r.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.