Urząd Gminy w Budzowie

Rok 2017

UG Budzów

Remont odwodnienia z krata na...

Opublikowano: 31.07.2017

Remont odwodnienia z krata na drodze Buktówka  w Budzowie

Realizacja zadania obejmowała:
– roboty rozbiórkowe,
– odwodnienie nawierzchni drogowej,
– podbudowa z kruszywa łamanego,
– nawierzchnia asfaltowa

UG Budzów

Remont odwodnienia z krata na...

Opublikowano: 31.07.2017

Remont odwodnienia z krata na drodze Niedźwiedziówka Górna w Budzowie

Realizacja zadania obejmowała:
– roboty rozbiórkowe,
– odwodnienie nawierzchni drogowej,
– podbudowa z kruszywa łamanego,

UG Budzów

Remont drogi  Dziadkówka w Bieńkówce

Opublikowano: 31.07.2017

Remont drogi  Dziadkówka w Bieńkówce

Realizacja zadania obejmowała:
– odwodnienie nawierzchni drogowej,
– podbudowa z kruszywa łamanego,
– nawierzchnie z mieszanek  mineralno – bitumicznych,

UG Budzów

Remont odwodnienia Zającówka w Budzowie 

Opublikowano: 31.07.2017

Remont odwodnienia Zającówka w Budzowie 

Realizacja zadania obejmowała:
– robot  ziemne i rozbiórkowe,
– odwodnienie korpusu drogowego,
– podbudowa z kruszywa łamanego

UG Budzów

Odwodnienie drogi  Partykowo w Budzowie

Opublikowano: 31.07.2017

Odwodnienie drogi  Partykowo w Budzowie

Realizacja zadania obejmowała:
– odwodnienie korpusu drogowego,
– pobocza

UG Budzów

Zagospodarowanie terenu przy Domu Wiejskim...

Opublikowano: 31.07.2017

Zagospodarowanie terenu przy Domu Wiejskim w Bieńkówce

Realizacja zadania obejmowała:
– robot  ziemne przygotowawcze,
– odwodnienie,
– podbudowa z kruszywa łamanego,
– utwardzenie nawierzchni,
– zabezpieczenie przy pomocy barier i remont ogrodzenia,
– zagospodarowanie zieleni,
– uzupełnienie elewacji

UG Budzów

Termomodernizacja budynku  Gimnazjum w Budzowie

Opublikowano: 31.07.2017

Termomodernizacja budynku  Gimnazjum w Budzowie

Realizacja zadania obejmowała:
– robot  przygotowawcze termomodernizacji,
– instalacja odgromowa,
– elementy naścienne,
– odwodnienie dachu,
– termomodernizacja ścian,
– remont cokołu,
– remont pokrycia dachu z blachy falistej,
– remont zejścia do piwnicy

UG Budzów

Roboty remontowe budynku Ochotniczej straży...

Opublikowano: 31.07.2017

Roboty remontowe budynku Ochotniczej straży Pożarnej oraz remont ogrodzenia wokół budynku

Realizacja zadania obejmowała:
– roboty  przygotowawcze remontu elewacji,
– roboty towarzyszące remontu elewacji,
– remont elewacji,
– remont pokrycia dachu,
– remont ogrodzenia

UG Budzów

Remont drogi Mychówka w Budzowie

Opublikowano: 31.07.2017

Remont drogi  Mychówka w Budzowie

Realizacja zadania obejmowała:
– robot  ziemne,
– odwodnienie korpusu drogowego,
– podbudowa z kruszywa łamanego,
– nawierzchnie z mieszanek  mineralno – bitumicznych,
– pobocza

UG Budzów

Remont drogi Natanówka w Palczy

Opublikowano: 31.07.2017

Remont drogi  Natanówka w Palczy

Realizacja zadania obejmowała:
– robot  przygotowawcze,
– odwodnienie nawierzchni drogowej,
– podbudowa z kruszywa łamanego,
– nawierzchnie z mieszanek  mineralno – bitumicznych,
– pobocza

UG Budzów

Remont drogi  Stachoniówka  w Bieńkówce

Opublikowano: 31.07.2017

Remont drogi  Stachoniówka  w Bieńkówce

Realizacja zadania obejmowała:
– robot ziemne,
– odwodnienie korpusu drogowego,
– podbudowa z kruszywa łamanego

UG Budzów

Remont przepustu na drodze Harężówka...

Opublikowano: 31.07.2017

Remont przepustu na drodze Harężówka w Zachełmnej

Realizacja zadania obejmowała:
– robot ziemne  przygotowawcze,
– wykonanie przepustu,
– wykonanie nasypu,
– nawierzchni wraz z podbudową
– zabezpieczenie przy pomocy barier energochłonnych,
– pobocza,
– odwodnienie chodnika