Urząd Gminy w Budzowie

Remont przepustu na drodze Harężówka w Zachełmnej

Kategoria: Rok 2017 Opublikowano: 31-07-2017

Beneficjent:
GMINA BUDZÓW

Tytuł inwestycji:
Remont przepustu na drodze Harężówka w Zachełmnej

Realizacja zadania obejmowała:
– robot ziemne  przygotowawcze,
– wykonanie przepustu,
– wykonanie nasypu,
– nawierzchni wraz z podbudową
– zabezpieczenie przy pomocy barier energochłonnych,
– pobocza,
– odwodnienie chodnika

Wartość całkowita operacji:
43.573,80   zł.

Finansowanie zadania:
– środki z budżetu gminy  –  43.573,80  zł.

Czas trwania realizacji operacji:
05.05.2017 r. – 31.07.2017 r.