Urząd Gminy w Budzowie

Remont drogi  Dziadkówka w Bieńkówce

Kategoria: Rok 2017 Opublikowano: 31-07-2017

Beneficjent:
GMINA BUDZÓW

Tytuł inwestycji:
Remont drogi  Dziadkówka w Bieńkówce

Realizacja zadania obejmowała:
– odwodnienie nawierzchni drogowej,
– podbudowa z kruszywa łamanego,
– nawierzchnie z mieszanek  mineralno – bitumicznych,

Wartość całkowita operacji:
5.905,97   zł.

Finansowanie zadania:
– środki z budżetu gminy  –  5.905,97  zł.

Czas trwania realizacji operacji:
21.04.2017 r. – 22.05.2017 r.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.