Urząd Gminy w Budzowie

Zagospodarowanie terenu przy Domu Wiejskim w Bieńkówce

Kategoria: Rok 2017 Opublikowano: 31-07-2017

Beneficjent:
GMINA BUDZÓW

Tytuł inwestycji:
Zagospodarowanie terenu przy Domu Wiejskim w Bieńkówce

Realizacja zadania obejmowała:
– robot  ziemne przygotowawcze,
– odwodnienie,
– podbudowa z kruszywa łamanego,
– utwardzenie nawierzchni,
– zabezpieczenie przy pomocy barier i remont ogrodzenia,
– zagospodarowanie zieleni,
– uzupełnienie elewacji

Wartość całkowita operacji:
122.000,08  zł.

Finansowanie zadania:
– środki z budżetu gminy  –  122.000,08  zł.

Czas trwania realizacji operacji:
04.05.2017 r. – 31.07.2017 r.