Urząd Gminy w Budzowie

Zakup i montaż siedzisk sportowych wraz z robotami towarzyszącymi na boisku w Jachówce

Kategoria: Rok 2017 Opublikowano: 21-11-2017

Beneficjent:
GMINA BUDZÓW

 

Tytuł inwestycji:
Zakup i montaż siedzisk sportowych wraz z robotami towarzyszącymi na boisku w Jachówce

 

Realizacja zadania obejmowała:
– rozbiórka starych oraz położenie schodów z krawężników i płyt betonowych,
– założenie krzesełek,
– wyplantowanie terenu,

 

Wartość całkowita operacji:
32.977,92   zł.

Finansowanie zadania:
– środki z budżetu gminy  –  32.977,92  zł.

Czas trwania realizacji operacji:
do  17.10.2017 r.