Urząd Gminy w Budzowie

Zakup i montaż siedzisk sportowych wraz z robotami towarzyszącymi na boisku w Jachówce

Kategoria: Rok 2017 Opublikowano: 21-11-2017

Beneficjent:
GMINA BUDZÓW

 

Tytuł inwestycji:
Zakup i montaż siedzisk sportowych wraz z robotami towarzyszącymi na boisku w Jachówce

 

Realizacja zadania obejmowała:
– rozbiórka starych oraz położenie schodów z krawężników i płyt betonowych,
– założenie krzesełek,
– wyplantowanie terenu,

 

Wartość całkowita operacji:
32.977,92   zł.

Finansowanie zadania:
– środki z budżetu gminy  –  32.977,92  zł.

Czas trwania realizacji operacji:
do  17.10.2017 r.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.