Urząd Gminy w Budzowie

Remont drogi Zającówka w Budzowie

Kategoria: Rok 2017 Opublikowano: 21-11-2017

Beneficjent:
GMINA BUDZÓW

 

Tytuł inwestycji:
Remont drogi  Zającówka  w Budzowie

 

Realizacja zadania obejmowała:
– odwodnienie korpusu drogowego,
– podbudowy,
– nawierzchnie

 

Wartość całkowita operacji:
34.166,51   zł.

Finansowanie zadania:
– środki z budżetu gminy  – 24.166,51  zł.
– środki z budżetu Województwa Małopolskiego –  10.000,00 zł.

 

Czas trwania realizacji operacji:
22.07.2017 r. – 15.09.2017 r.