Urząd Gminy w Budzowie

Remont drogi Moćkówka w Budzowie

Kategoria: Rok 2017 Opublikowano: 21-11-2017

Beneficjent:
GMINA BUDZÓW

 

Tytuł inwestycji:
Remont drogi Moćkówka w Budzowie

 

Realizacja zadania obejmowała:
– zakup działki
– roboty  ziemne,
– podbudowy,
– nawierzchnie

 

Wartość całkowita operacji:
24.360,16 zł.

Finansowanie zadania:
– środki z budżetu gminy  – 24.360,16  zł.

Czas trwania realizacji operacji:
do  11.08.2017 r.