Urząd Gminy w Budzowie

Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej „Zimziele” Nr K 440035 w miejscowości Budzów

Kategoria: 2017, Rok 2017 Opublikowano: 10-08-2017

Beneficjent:
GMINA BUDZÓW

 

Tytuł inwestycji:
Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej „Zimziele” Nr K 440035 w miejscowości Budzów

 

Realizacja zadania obejmowała:
– roboty  ziemne i przygotowawcze,
– kanalizacja deszczowa,
– roboty drogowe

 

Wartość całkowita operacji:
694.828,45   zł.

Finansowanie zadania:

środki z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2010  – 444.403,00 zł.

– środki z budżetu gminy  –  250.425,45   zł.

Czas trwania realizacji operacji:
10.03..2017 r. – 22.06.2017 r.