Urząd Gminy w Budzowie

Budowa budynku rekreacyjno – turystycznego w Palczy

Kategoria: Rok 2017 Opublikowano: 31-07-2017

Beneficjent:
GMINA BUDZÓW

Tytuł inwestycji:
Budowa budynku rekreacyjno – turystycznego w Palczy

Realizacja zadania obejmowała:
– roboty  ziemne, fundamenty,
– przyziemie,- parter, poddasze,
– kominy , wentylacje,
– dach,
– stolarka,
– tynki wewnętrzne, wylewki, posadzki, malowanie,
– instalacja c.o, woda, kanalizacja sanitarna zewnętrzna, kanalizacja deszczowa, kanalizacja wewnętrzna, instalacja uziemiajaca i odgromowa, instalacja  elektryczna wewnętrzna, pomiary,
– terenu utwardzone

Wartość całkowita operacji:
872.777,77   zł.

Finansowanie zadania:
– środki z budżetu gminy  –  872.777,77   zł.

Czas trwania realizacji operacji:
do  30.11.2017 r.