Urząd Gminy w Budzowie

Przebudowa boiska do piłki nożnej o nawierzchni z trawy syntetycznej w miejscu istniejącego boska treningowego o nawierzchni trawiastej w miejscowości Budzów

Kategoria: Rok 2017 Opublikowano: 18-01-2018

Tytuł inwestycji:
Przebudowa boiska do piłki nożnej o nawierzchni z trawy syntetycznej w miejscu istniejącego boska treningowego o nawierzchni trawiastej w miejscowości Budzów

Realizacja zadania obejmowała:
– korytowanie, profilowanie i zagęszczenie podłoża,
– warstwy odsączające i podbudowy pod nawierzchnie,
– drenaż, odwodnienie powierzchniowe,
– dostawa i montaż wyposażenia boisk

 

Wartość całkowita operacji:
414.952,80   zł.

Finansowanie zadania:
– środki z budżetu gminy  –  207.476,80 zł.
– dofinansowanie przez Ministra Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Modernizacji Infrastruktury Sportowej – edycja 2017  –  207.476,00 zł.

 

Czas trwania realizacji operacji:
07.07.2017 r. – 22.09.2017 r.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.