Urząd Gminy w Budzowie

Przebudowa boiska do piłki nożnej o nawierzchni z trawy syntetycznej w miejscu istniejącego boska treningowego o nawierzchni trawiastej w miejscowości Budzów

Kategoria: Rok 2017 Opublikowano: 18-01-2018

Tytuł inwestycji:
Przebudowa boiska do piłki nożnej o nawierzchni z trawy syntetycznej w miejscu istniejącego boska treningowego o nawierzchni trawiastej w miejscowości Budzów

Realizacja zadania obejmowała:
– korytowanie, profilowanie i zagęszczenie podłoża,
– warstwy odsączające i podbudowy pod nawierzchnie,
– drenaż, odwodnienie powierzchniowe,
– dostawa i montaż wyposażenia boisk

 

Wartość całkowita operacji:
414.952,80   zł.

Finansowanie zadania:
– środki z budżetu gminy  –  207.476,80 zł.
– dofinansowanie przez Ministra Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Modernizacji Infrastruktury Sportowej – edycja 2017  –  207.476,00 zł.

 

Czas trwania realizacji operacji:
07.07.2017 r. – 22.09.2017 r.