Urząd Gminy w Budzowie

Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej „Zimziele” Nr K 440035 w miejscowości Budzów

Kategoria: 2017, Rok 2017 Opublikowano: 10-08-2017

Beneficjent:
GMINA BUDZÓW

 

Tytuł inwestycji:
Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej „Zimziele” Nr K 440035 w miejscowości Budzów

 

Realizacja zadania obejmowała:
– roboty  ziemne i przygotowawcze,
– kanalizacja deszczowa,
– roboty drogowe

 

Wartość całkowita operacji:
694.828,45   zł.

Finansowanie zadania:

środki z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2010  – 444.403,00 zł.

– środki z budżetu gminy  –  250.425,45   zł.

Czas trwania realizacji operacji:
10.03..2017 r. – 22.06.2017 r.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.