Urząd Gminy w Budzowie

Remont drogi  Łakotówka-Stachurówka  w Bieńkówce

Kategoria: Rok 2017 Opublikowano: 21-11-2017

Beneficjent:
GMINA BUDZÓW

 

Tytuł inwestycji:
Remont drogi  Łakotówka-Stachurówka  w Bieńkówce

 

Realizacja zadania obejmowała:
– roboty  przygotowawcze,
– odwodnienie nawierzchni drogowej,
– podbudowy,
– nawierzchnie

Wartość całkowita operacji:
159.824,04   zł.

Finansowanie zadania:
– środki z budżetu gminy  – 159.824,04   zł.

Czas trwania realizacji operacji:
22.07.2017 r. – 15.09.2017 r.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.