Urząd Gminy w Budzowie

Remont drogi  Łakotówka-Stachurówka  w Bieńkówce

Kategoria: Rok 2017 Opublikowano: 21-11-2017

Beneficjent:
GMINA BUDZÓW

 

Tytuł inwestycji:
Remont drogi  Łakotówka-Stachurówka  w Bieńkówce

 

Realizacja zadania obejmowała:
– roboty  przygotowawcze,
– odwodnienie nawierzchni drogowej,
– podbudowy,
– nawierzchnie

Wartość całkowita operacji:
159.824,04   zł.

Finansowanie zadania:
– środki z budżetu gminy  – 159.824,04   zł.

Czas trwania realizacji operacji:
22.07.2017 r. – 15.09.2017 r.