Urząd Gminy w Budzowie

Remont drogi Gibasówka w Palczy

Kategoria: Rok 2017 Opublikowano: 31-07-2017

Beneficjent:
GMINA BUDZÓW

Tytuł inwestycji:
Remont drogi Gibasówka w Palczy

Realizacja zadania obejmowała:
– roboty przygotowawcze,
– odwodnienie nawierzchni drogowej,
– nawierzchnia z mieszanek mineralno – bitumicznych,
– pobocza

Wartość całkowita operacji:
64.361,05   zł.

Finansowanie zadania:
– środki z budżetu gminy  –  64.361,05  zł.

Czas trwania realizacji operacji:
01.07.2017 r. – 31.07.2017 r.