Urząd Gminy w Budzowie

Rok 2018

UG Budzów

Remont odcinka drogi Glinnik w...

Opublikowano: 03.01.2019

Tytuł inwestycji: Remont odcinka drogi Glinnik w Baczynie

UG Budzów

Remont drogi  Mirochówka w Bieńkówce

Opublikowano: 03.01.2019

Tytuł inwestycji: Remont drogi  Mirochówka w Bieńkówce

UG Budzów

Remont odwodnienia drogi u Mruca...

Opublikowano: 03.01.2019

Tytuł inwestycji: Remont odwodnienia drogi u Mruca w Bieńkowce

UG Budzów

Roboty remontowe stacji uzdatniania wody...

Opublikowano: 03.01.2019

Tytuł inwestycji: Roboty remontowe stacji uzdatniania wody w Budzowie

UG Budzów

Remont chodnika przy boisku sportowym...

Opublikowano: 03.01.2019

Tytuł inwestycji: Remont chodnika przy boisku sportowym w Jachówce

UG Budzów

Remont drogi  Adamkowka w Jachówce

Opublikowano: 03.01.2019

Tytuł inwestycji: Remont drogi  Adamkowka w Jachówce

UG Budzów

Remont drogi  Głowaczówka w Jachówce

Opublikowano: 03.01.2019

Tytuł inwestycji: Remont drogi  Głowaczówka w Jachówce

UG Budzów

Remont nawierzchni placu przy Szkole...

Opublikowano: 03.01.2019

Tytuł inwestycji: Remont nawierzchni placu przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Budzowie

UG Budzów

Budowa sieci elektroenergetycznej napowietrznej oświetleniowej...

Opublikowano: 03.01.2019

Tytuł inwestycji: Budowa sieci elektroenergetycznej napowietrznej oświetleniowej w Jachówce  na osiedlu Matusakówka

UG Budzów

Wykonanie nawierzchni mineralno – bitumicznej...

Opublikowano: 03.01.2019

Tytuł inwestycji: Wykonanie nawierzchni mineralno – bitumicznej na drodze Chełm w miejscowości  Zachełmna

UG Budzów

Remont drogi  Działy w Baczynie

Opublikowano: 03.01.2019

Tytuł inwestycji: Remont drogi  Działy w Baczynie

UG Budzów

Remont odcinka drogi Chabosiówka –...

Opublikowano: 03.01.2019

Tytuł inwestycji: Remont odcinka drogi Chabosiówka – Palikówka w Bieńkówce