Urząd Gminy w Budzowie

Remont odwodnienia drogi u Mruca w Bieńkowce

Kategoria: Rok 2018 Opublikowano: 03-01-2019

Beneficjent:
GMINA BUDZÓW

Tytuł inwestycji:
Remont odwodnienia drogi u Mruca w Bieńkowce

Realizacja zadania obejmowała:
– wykonanie rowu,
– oczyszczenie przepustów,
– podbudowa z kruszywa łamanego,
– pobocza

Wartość całkowita operacji:
11.488,20   zł.

Finansowanie zadania:
– środki z budżetu gminy  – 11.488,20 zł.

Czas trwania realizacji operacji:
do 16 lipca 2018 r.