Urząd Gminy w Budzowie

Rok 2018

UG Budzów

Budowa sieci elektroenergetycznej napowietrznej oświetleniowej...

Opublikowano: 03.01.2019

Tytuł inwestycji: Budowa sieci elektroenergetycznej napowietrznej oświetleniowej w miejscowości Budzów na osiedlu  Zającówka

UG Budzów

Budowa ogólnodostępnych , wielofunkcyjnych, plenerowych...

Opublikowano: 03.01.2019

Tytuł inwestycji: Budowa ogólnodostępnych , wielofunkcyjnych, plenerowych stref aktywności w Gminie Budzów w miejscowościach: Budzów, Baczyn, Bieńkówka, Zachełmna.

UG Budzów

Remont kapliczki – kamiennej kolumny...

Opublikowano: 03.01.2019

Tytuł inwestycji: Remont kapliczki – kamiennej kolumny z latarnią w miejscowości Budzów

UG Budzów

Wykonanie ujęcia wody podziemnej Budzowie...

Opublikowano: 03.01.2019

Tytuł inwestycji: Wykonanie ujęcia wody podziemnej Budzowie dla potrzeb oczyszczalni ścieków wraz  z opracowaniem niezbędnej  dokumentacji

UG Budzów

Remont zastawki przeciwpożarowej w Bieńkówce

Opublikowano: 03.01.2019

Tytuł inwestycji: Remont zastawki przeciwpożarowej w Bieńkówce

UG Budzów

Remont cząstkowy nawierzchni dróg przy...

Opublikowano: 03.01.2019

Tytuł inwestycji: Remont cząstkowy nawierzchni dróg przy użyciu  remontera na terenie gminy Budzów

UG Budzów

Remont odcinka drogi Doboszówka w...

Opublikowano: 03.01.2019

Tytuł inwestycji: Remont odcinka drogi Doboszówka w Palczy

UG Budzów

Remont odcinka drogi nad Remiza...

Opublikowano: 03.01.2019

Tytuł inwestycji: Remont odcinka drogi nad Remiza w Zachełmnej

UG Budzów

Remont drogi  Kurkówka odnoga lewa...

Opublikowano: 03.01.2019

Tytuł inwestycji: Remont drogi  Kurkówka odnoga lewa w Budzowie

UG Budzów

Malowanie mostów na terenie Gminy...

Opublikowano: 03.01.2019

Tytuł inwestycji: Malowanie mostów na terenie Gminy Budzów 

UG Budzów

Remont drogi  Pabisówka odnoga lewa...

Opublikowano: 03.01.2019

Tytuł inwestycji: Remont drogi  Pabisówka odnoga lewa w Bieńkówce

UG Budzów

Remont drogi  Kwaśniówka odnoga lewa...

Opublikowano: 03.01.2019

Tytuł inwestycji: Remont drogi  Kwaśniówka odnoga lewa w Baczynie