Urząd Gminy w Budzowie

Rok 2018

UG Budzów

Budowa sieci elektroenergetycznej napowietrznej oświetleniowej...

Opublikowano: 03.01.2019

Tytuł inwestycji: Budowa sieci elektroenergetycznej napowietrznej oświetleniowej w miejscowości Budzów na osiedlu  Zającówka

UG Budzów

Budowa ogólnodostępnych , wielofunkcyjnych, plenerowych...

Opublikowano: 03.01.2019

Tytuł inwestycji: Budowa ogólnodostępnych , wielofunkcyjnych, plenerowych stref aktywności w Gminie Budzów w miejscowościach: Budzów, Baczyn, Bieńkówka, Zachełmna.

UG Budzów

Remont kapliczki – kamiennej kolumny...

Opublikowano: 03.01.2019

Tytuł inwestycji: Remont kapliczki – kamiennej kolumny z latarnią w miejscowości Budzów

UG Budzów

Wykonanie ujęcia wody podziemnej Budzowie...

Opublikowano: 03.01.2019

Tytuł inwestycji: Wykonanie ujęcia wody podziemnej Budzowie dla potrzeb oczyszczalni ścieków wraz  z opracowaniem niezbędnej  dokumentacji

UG Budzów

Remont zastawki przeciwpożarowej w Bieńkówce

Opublikowano: 03.01.2019

Tytuł inwestycji: Remont zastawki przeciwpożarowej w Bieńkówce

UG Budzów

Remont cząstkowy nawierzchni dróg przy...

Opublikowano: 03.01.2019

Tytuł inwestycji: Remont cząstkowy nawierzchni dróg przy użyciu  remontera na terenie gminy Budzów

UG Budzów

Remont odcinka drogi Doboszówka w...

Opublikowano: 03.01.2019

Tytuł inwestycji: Remont odcinka drogi Doboszówka w Palczy

UG Budzów

Remont odcinka drogi nad Remiza...

Opublikowano: 03.01.2019

Tytuł inwestycji: Remont odcinka drogi nad Remiza w Zachełmnej

UG Budzów

Remont drogi  Kurkówka odnoga lewa...

Opublikowano: 03.01.2019

Tytuł inwestycji: Remont drogi  Kurkówka odnoga lewa w Budzowie

UG Budzów

Malowanie mostów na terenie Gminy...

Opublikowano: 03.01.2019

Tytuł inwestycji: Malowanie mostów na terenie Gminy Budzów 

UG Budzów

Remont drogi  Pabisówka odnoga lewa...

Opublikowano: 03.01.2019

Tytuł inwestycji: Remont drogi  Pabisówka odnoga lewa w Bieńkówce

UG Budzów

Remont drogi  Kwaśniówka odnoga lewa...

Opublikowano: 03.01.2019

Tytuł inwestycji: Remont drogi  Kwaśniówka odnoga lewa w Baczynie

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.