Urząd Gminy w Budzowie

Remont drogi  Kurkówka odnoga lewa w Budzowie

Kategoria: Rok 2018 Opublikowano: 03-01-2019

Beneficjent:
GMINA BUDZÓW

Tytuł inwestycji:
Remont drogi  Kurkówka odnoga lewa w Budzowie

Realizacja zadania obejmowała:
– roboty ziemne i  przygotowawcze ,
– odwodnienie nawierzchni drogowej,
– podbudowa z kruszywa łamanego,
– nawierzchnia betonowa ,
– pobocza

Wartość całkowita operacji:
28.415,82  zł.

Finansowanie zadania:
– środki z budżetu gminy  – 28.415,82 zł.

Czas trwania realizacji operacji:
do 28 września  2018 r.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.