Urząd Gminy w Budzowie

Remont odcinka drogi nad Remiza w Zachełmnej

Kategoria: Rok 2018 Opublikowano: 03-01-2019

Beneficjent:
GMINA BUDZÓW

Tytuł inwestycji:
Remont odcinka drogi nad Remiza w Zachełmnej

Realizacja zadania obejmowała:
– robot  przygotowawcze,
– odwodnienie nawierzchni drogowej,
– podbudowa z kruszywa łamanego,
– nawierzchnie z mieszanek  mineralno – bitumicznych,
– pobocza

Wartość całkowita operacji:
59.929,92   zł.

Finansowanie zadania:
– środki z budżetu gminy  – 59.929,92  zł.

Czas trwania realizacji operacji:
do 130 października 2018 r.