Urząd Gminy w Budzowie

Wykonanie ujęcia wody podziemnej Budzowie dla potrzeb oczyszczalni ścieków wraz  z opracowaniem niezbędnej  dokumentacji

Kategoria: Rok 2018 Opublikowano: 03-01-2019

Beneficjent:
GMINA BUDZÓW

Tytuł inwestycji:
Wykonanie ujęcia wody podziemnej Budzowie dla potrzeb oczyszczalni ścieków wraz  z opracowaniem niezbędnej  dokumentacji

Realizacja zadania obejmowała:
Wykonanie studni głębinowej

Wartość całkowita operacji:
26.937,00

Finansowanie zadania:
– środki z budżetu gminy  –  26.937,0 zł.

Czas trwania realizacji operacji:
26.06.2017 r. – 28.12.2018 r.