Urząd Gminy w Budzowie

Wykonanie ujęcia wody podziemnej Budzowie dla potrzeb oczyszczalni ścieków wraz  z opracowaniem niezbędnej  dokumentacji

Kategoria: Rok 2018 Opublikowano: 03-01-2019

Beneficjent:
GMINA BUDZÓW

Tytuł inwestycji:
Wykonanie ujęcia wody podziemnej Budzowie dla potrzeb oczyszczalni ścieków wraz  z opracowaniem niezbędnej  dokumentacji

Realizacja zadania obejmowała:
Wykonanie studni głębinowej

Wartość całkowita operacji:
26.937,00

Finansowanie zadania:
– środki z budżetu gminy  –  26.937,0 zł.

Czas trwania realizacji operacji:
26.06.2017 r. – 28.12.2018 r.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.