Urząd Gminy w Budzowie

Remont cząstkowy nawierzchni dróg przy użyciu  remontera na terenie gminy Budzów

Kategoria: Rok 2018 Opublikowano: 03-01-2019

Beneficjent:
GMINA BUDZÓW

Tytuł inwestycji:
Remont cząstkowy nawierzchni dróg przy użyciu  remontera na terenie gminy Budzów

Realizacja zadania obejmowała:
– remont cząstkowy nawierzchni dróg emulsją i grysami

Wartość całkowita operacji:
23.616,00   zł.

Finansowanie zadania:
– środki z budżetu gminy  – 23.616,00 zł.

Czas trwania realizacji operacji:
do 30 września 2018 r.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.