Urząd Gminy w Budzowie

Budowa ogólnodostępnych , wielofunkcyjnych, plenerowych stref aktywności w Gminie Budzów w miejscowościach: Budzów, Baczyn, Bieńkówka, Zachełmna.

Kategoria: Rok 2018 Opublikowano: 03-01-2019

Beneficjent:
GMINA BUDZÓW

Tytuł inwestycji:
Budowa ogólnodostępnych , wielofunkcyjnych, plenerowych stref aktywności w Gminie Budzów w miejscowościach: Budzów, Baczyn, Bieńkówka, Zachełmna.

Realizacja zadania obejmowała:
– fundamenty, odwodnienie, roboty ziemne,
– dostawa i montaż wyposażenia strefy relaksu,
– montaż urządzeń do ćwiczeń i wyposażenia siłowni,
– uporządkowanie terenu

Wartość całkowita operacji:
244.376,40 zł.

Finansowanie zadania:
– środki z budżetu gminy – 77.956,40  zł.
– środki z budżetu Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach  Programu- Otwarte Strefy Aktywności (OSA) – 166.420,00 zł.

Czas trwania realizacji operacji:
26.06.2017 r. – 28.12.2018 r.