Urząd Gminy w Budzowie

Budowa ogólnodostępnych , wielofunkcyjnych, plenerowych stref aktywności w Gminie Budzów w miejscowościach: Budzów, Baczyn, Bieńkówka, Zachełmna.

Kategoria: Rok 2018 Opublikowano: 03-01-2019

Beneficjent:
GMINA BUDZÓW

Tytuł inwestycji:
Budowa ogólnodostępnych , wielofunkcyjnych, plenerowych stref aktywności w Gminie Budzów w miejscowościach: Budzów, Baczyn, Bieńkówka, Zachełmna.

Realizacja zadania obejmowała:
– fundamenty, odwodnienie, roboty ziemne,
– dostawa i montaż wyposażenia strefy relaksu,
– montaż urządzeń do ćwiczeń i wyposażenia siłowni,
– uporządkowanie terenu

Wartość całkowita operacji:
244.376,40 zł.

Finansowanie zadania:
– środki z budżetu gminy – 77.956,40  zł.
– środki z budżetu Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach  Programu- Otwarte Strefy Aktywności (OSA) – 166.420,00 zł.

Czas trwania realizacji operacji:
26.06.2017 r. – 28.12.2018 r.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.