Urząd Gminy w Budzowie

Budowa sieci elektroenergetycznej napowietrznej oświetleniowej w miejscowości Budzów na osiedlu  Zającówka

Kategoria: Rok 2018 Opublikowano: 03-01-2019

BENEFICJENT:
GMINA BUDZÓW

Tytuł inwestycji:
Budowa sieci elektroenergetycznej napowietrznej oświetleniowej w miejscowości Budzów na osiedlu  Zającówka

Realizacja zadania obejmowała:
Wybudowanie sieci elektroenergetycznej  wraz z zabudową 16  szt. opraw oświetleniowych.

Wartość całkowita operacji:
46.282,44

Finansowanie zadania:
– środki z budżetu gminy  –  46.282,44 zł.

Czas trwania realizacji operacji:
14.12.2018 r.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.