Urząd Gminy w Budzowie

Budowa sieci elektroenergetycznej napowietrznej oświetleniowej w miejscowości Budzów na osiedlu  Zającówka

Kategoria: Rok 2018 Opublikowano: 03-01-2019

BENEFICJENT:
GMINA BUDZÓW

Tytuł inwestycji:
Budowa sieci elektroenergetycznej napowietrznej oświetleniowej w miejscowości Budzów na osiedlu  Zającówka

Realizacja zadania obejmowała:
Wybudowanie sieci elektroenergetycznej  wraz z zabudową 16  szt. opraw oświetleniowych.

Wartość całkowita operacji:
46.282,44

Finansowanie zadania:
– środki z budżetu gminy  –  46.282,44 zł.

Czas trwania realizacji operacji:
14.12.2018 r.