Urząd Gminy w Budzowie

Remont zastawki przeciwpożarowej w Bieńkówce

Kategoria: Rok 2018 Opublikowano: 03-01-2019

Beneficjent:
GMINA BUDZÓW

Tytuł inwestycji:
Remont zastawki przeciwpożarowej w Bieńkówce

Realizacja zadania obejmowała:
– rozebranie podłoża z betonu,
– oczyszczanie rowów,
– roboty ziemne,
– płyta betonowa

Wartość całkowita operacji:
6.157,50   zł.

Finansowanie zadania:
– środki z budżetu gminy  –  6.157,50 zł.

Czas trwania realizacji operacji:
do 30 września 2018 r.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.