Urząd Gminy w Budzowie

Remont zastawki przeciwpożarowej w Bieńkówce

Kategoria: Rok 2018 Opublikowano: 03-01-2019

Beneficjent:
GMINA BUDZÓW

Tytuł inwestycji:
Remont zastawki przeciwpożarowej w Bieńkówce

Realizacja zadania obejmowała:
– rozebranie podłoża z betonu,
– oczyszczanie rowów,
– roboty ziemne,
– płyta betonowa

Wartość całkowita operacji:
6.157,50   zł.

Finansowanie zadania:
– środki z budżetu gminy  –  6.157,50 zł.

Czas trwania realizacji operacji:
do 30 września 2018 r.