Urząd Gminy w Budzowie

Remont odcinka drogi Doboszówka w Palczy

Kategoria: Rok 2018 Opublikowano: 03-01-2019

Beneficjent:
GMINA BUDZÓW

Tytuł inwestycji:
Remont odcinka drogi Doboszówka w Palczy

Realizacja zadania obejmowała:
– robot  przygotowawcze ,
– odwodnienie nawierzchni drogowej,
– podbudowa z kruszywa łamanego,

Wartość całkowita operacji:
12.295,08    zł.

Finansowanie zadania:
– środki z budżetu gminy  – 12.295,08 zł.

Czas trwania realizacji operacji:
do 30 września  2018 r.