Urząd Gminy w Budzowie

Remont kapliczki – kamiennej kolumny z latarnią w miejscowości Budzów

Kategoria: Rok 2018 Opublikowano: 03-01-2019

Beneficjent:
GMINA BUDZÓW

Tytuł inwestycji:
Remont kapliczki – kamiennej kolumny z latarnią w miejscowości Budzów

Realizacja zadania obejmowała:
– demontaż i montaż,
– wykonanie fundamentu,
– konserwacja metalowego krzyża wraz z kulą,
– płaskorzeźby,, gzymsy, latarnia,
– wykonanie kopii kolumny,
– wykonanie kopii rzeźby Chrystusa Frasobliwego,
– uporządkowanie terenu wokół kapliczki

Wartość całkowita operacji:
27.484,35  zł.

Finansowanie zadania:
– środki z budżetu gminy  – 15.484,35   zł.
– środki z budżetu Województwa Małopolskiego – 12.000,00 zł.

Czas trwania realizacji operacji:
do 20 listopada 2018 r.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.