Urząd Gminy w Budzowie

Remont odcinka drogi Glinnik w Baczynie

Kategoria: Rok 2018 Opublikowano: 03-01-2019

Beneficjent:
GMINA BUDZÓW

Tytuł inwestycji:
Remont odcinka drogi Glinnik w Baczynie

Realizacja zadania obejmowała:
– robot  przygotowawcze ,
– podbudowa z kruszywa łamanego,
– nawierzchnie z mieszanek  mineralno – bitumicznych,
– pobocza

Wartość całkowita operacji:
171.030,27 02   zł.

Finansowanie zadania:
– środki z budżetu gminy  –  171.030,27  zł.

Czas trwania realizacji operacji:
do 30 października  2018 r.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.