Urząd Gminy w Budzowie

Remont chodnika przy boisku sportowym w Jachówce

Kategoria: Rok 2018 Opublikowano: 03-01-2019

Beneficjent:
GMINA BUDZÓW

Tytuł inwestycji:
Remont chodnika przy boisku sportowym w Jachówce

Realizacja zadania obejmowała:
– roboty  przygotowawcze,
– podbudowa z kruszywa łamanego,
– ułożenie chodnika z kostki,
– umocnienie chodnika

Wartość całkowita operacji:
40.993,22  zł.

Finansowanie zadania:
– środki z budżetu gminy  – 40.993,22 zł.

Czas trwania realizacji operacji:
do 30 czerwca  2018 r.