Urząd Gminy w Budzowie

Remont odcinka drogi Chabosiówka – Palikówka w Bieńkówce

Kategoria: Rok 2018 Opublikowano: 03-01-2019

Beneficjent:
GMINA BUDZÓW

Tytuł inwestycji:
Remont odcinka drogi Chabosiówka – Palikówka w Bieńkówce

Realizacja zadania obejmowała:
– roboty ziemne,
– odwodnienie korpusu drogowego,
– podbudowa z kruszywa łamanego,
– nawierzchnia z mieszanek mineralno – asfaltowych

Wartość całkowita operacji:
128.219,31

Finansowanie zadania:
– środki z budżetu gminy  –  128.219,31     zł.

Czas trwania realizacji operacji:
do 16 lipca 2018 r.