Urząd Gminy w Budzowie

Remont odcinka drogi Chabosiówka – Palikówka w Bieńkówce

Kategoria: Rok 2018 Opublikowano: 03-01-2019

Beneficjent:
GMINA BUDZÓW

Tytuł inwestycji:
Remont odcinka drogi Chabosiówka – Palikówka w Bieńkówce

Realizacja zadania obejmowała:
– roboty ziemne,
– odwodnienie korpusu drogowego,
– podbudowa z kruszywa łamanego,
– nawierzchnia z mieszanek mineralno – asfaltowych

Wartość całkowita operacji:
128.219,31

Finansowanie zadania:
– środki z budżetu gminy  –  128.219,31     zł.

Czas trwania realizacji operacji:
do 16 lipca 2018 r.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.