Urząd Gminy w Budzowie

Remont nawierzchni placu przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Budzowie

Kategoria: Rok 2018 Opublikowano: 03-01-2019

Beneficjent:
GMINA BUDZÓW

Tytuł inwestycji:
Remont nawierzchni placu przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Budzowie

Realizacja zadania obejmowała:
– wykonanie podbudowy,
– utwardzenie nawierzchni z kostki brukowej

Wartość całkowita operacji:
61.483,40   zł.

Finansowanie zadania:
– środki z budżetu gminy  – 61.483,40  zł.

Czas trwania realizacji operacji:
do 30 maja 2018 r.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.