Urząd Gminy w Budzowie

Budowa sieci elektroenergetycznej napowietrznej oświetleniowej w Jachówce na osiedlu Matusakówka

Kategoria: Rok 2018 Opublikowano: 03-01-2019

Beneficjent:
GMINA BUDZÓW

Tytuł inwestycji:
Budowa sieci  elektroenergetycznej napowietrznej oświetleniowej w Jachówce  na osiedlu Matusakówka

Realizacja zadania obejmowała:
Wybudowanie sieci elektroenergetycznej  wraz z zabudową 3  szt. opraw oświetleniowych.

Wartość całkowita operacji:
14.126,51 zł.

Finansowanie zadania:
– środki z budżetu gminy  – 14.126,51 zł.

Czas trwania realizacji operacji:
do 15 października 2018 r.