Urząd Gminy w Budzowie

Remont drogi  Głowaczówka w Jachówce

Kategoria: Rok 2018 Opublikowano: 03-01-2019

Beneficjent:
GMINA BUDZÓW

Tytuł inwestycji:
Remont drogi  Głowaczówka w Jachówce

Realizacja zadania obejmowała:
– roboty  ziemne,
– podbudowa z kruszywa łamanego,
– nawierzchnie z mieszanek  mineralno – bitumicznych,

Wartość całkowita operacji:
23.474,89   zł.

Finansowanie zadania:
– środki z budżetu gminy  – 23.474,89 zł.

Czas trwania realizacji operacji:
do 16 lipca 2018 r.