Urząd Gminy w Budzowie

Remont drogi  Głowaczówka w Jachówce

Kategoria: Rok 2018 Opublikowano: 03-01-2019

Beneficjent:
GMINA BUDZÓW

Tytuł inwestycji:
Remont drogi  Głowaczówka w Jachówce

Realizacja zadania obejmowała:
– roboty  ziemne,
– podbudowa z kruszywa łamanego,
– nawierzchnie z mieszanek  mineralno – bitumicznych,

Wartość całkowita operacji:
23.474,89   zł.

Finansowanie zadania:
– środki z budżetu gminy  – 23.474,89 zł.

Czas trwania realizacji operacji:
do 16 lipca 2018 r.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.