Urząd Gminy w Budzowie

Roboty remontowe stacji uzdatniania wody w Budzowie

Kategoria: Rok 2018 Opublikowano: 03-01-2019

Beneficjent:
GMINA BUDZÓW

Tytuł inwestycji:
Roboty remontowe stacji uzdatniania wody w Budzowie

Realizacja zadania obejmowała:
– robot  przygotowawcze termomodernizacji,
– termomodernizacja ścian i roboty towarzyszące,
– montaż stolarki drzwiowej,
– wymiana stolarki okiennej,

Wartość całkowita operacji:
25.965,30   zł.

Finansowanie zadania:
– środki z budżetu gminy  – 25.965,30  zł.

Czas trwania realizacji operacji:
do 30 września 2018 r.