Urząd Gminy w Budzowie

Rok 2019

UG Budzów

Budowa sieci  elektroenergetycznej kablowej   oświetleniowej...

Opublikowano: 26.11.2019

Budowa sieci  elektroenergetycznej kablowej   oświetleniowej w Budzowie   na osiedlu Zimziele

UG Budzów

Budowa sieci  elektroenergetycznej napowietrznej  oświetleniowej...

Opublikowano: 26.11.2019

Budowa sieci  elektroenergetycznej napowietrznej  oświetleniowej w Budzowie   na osiedlu Krupkówka, Moćkówka

UG Budzów

Remont drogi  Księża Rola w...

Opublikowano: 26.11.2019

Remont drogi  Księża Rola w Palczy

UG Budzów

Remont drogi  Doboszówka w Palczy

Opublikowano: 26.11.2019

Remont drogi  Doboszówka w Palczy

UG Budzów

Remont drogi  Gibasówka w Palczy

Opublikowano: 26.11.2019

Remont drogi  Gibasówka w Palczy

UG Budzów

Remont drogi  Paskówka w Palczy

Opublikowano: 26.11.2019

Remont drogi  Paskówka w Palczy

UG Budzów

Zakup placu zabaw przy Gminnym...

Opublikowano: 26.11.2019

Zakup placu zabaw przy Gminnym Ośrodku Kultury

UG Budzów

Remont drogi  Kachnicówka Dolna w...

Opublikowano: 26.11.2019

Remont drogi  Kachnicówka Dolna w Jachówce

UG Budzów

Remont drogi  Goczałówka w Jachówce

Opublikowano: 26.11.2019

Remont drogi  Goczałówka w Jachówce

UG Budzów

Remont drogi  Gwidżówka w Zachełmnej

Opublikowano: 26.11.2019

Remont drogi  Gwidżówka w Zachełmnej

UG Budzów

Remont drogi Nagiełówka w Zachełmnej

Opublikowano: 26.11.2019

Remont drogi  Nagiełówka w Zachełmnej

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.